CENTRUM ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM,
poskytovatel sociálních služeb

Na Spravedlnosti 589, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem

Vydařený červen v našem Centru

Budeme Vám oporou !

8. června jsme v našem Centru uspořádali další ročník naší „Zahradní slavnosti“, tento byl již devátý. Musím konstatovat, že při nás stál někdo, kdo nás má rád a dopřál nám opět krásné počasí, které nikdo nečekal, s ohledem na to, jaké teploty a nečas panovaly  v předcházejících dnech před slavností. Program začal úderem dvanácté, kdy pan ředitel, Ing. Luboš Halenkovský, všechny přivítal, popřál jim příjemnou zábavu a aby si odpoledne u nás užili.

Prvními vystupujícími byli členové skupiny Ginevra, kteří ještě na žádné naší slavnosti nesměli chybět. Po ní vystupovali „umělci z Prahy“, jejichž vystoupení nám zprostředkovává náš patron pan Jan Kuželka. První vystupoval se svou kytarou pan Miroslav Paleček. Poté následoval trochu jiný žánr hudby, kdy se svými melodiemi z muzikálů vystoupil a diváky potěšil pan Ladislav Spilka. Posledním vystupujícím byl pan Jiří Helekal, který nám hned po příjezdu hlásil, že už u nás v Centru vystupoval. Ten také svým zpěvem „rozparádil“ publikum nejvíce.  Všichni zmínění zpěváci byli velice příjemní, sympatičtí a vstřícní jak k divákům, tak i k našim klientům.

Po vystoupení našich VIP hostů následovalo malé překvapení, nejen pro pana ředitele, ale i pro všechny účastníky slavnosti ale hlavně pro děti, které mu připravily pracovnice stravovacího úseku. Jak jistě mnozí vědí, má náš pan ředitel rád zvířata a proto pro něho děvčata nacvičila taneček z filmu Madagaskar. Vystoupení mělo velký úspěch a tak ho vystupující na přání ještě jednou zopakovaly.

Po tomto čísle jsme již tleskali Bělčickým mažoretkám s jejich vystoupeními. Musím připomenout, že se jim v tomto roce nebývale dařilo a zúčastnily se Mistrovství České republiky v České mažoretkové a twirlingové federaci v Čáslavi, odkud si přivezly několik medailí. I jejich vystoupení se setkalo s velkým potleskem, který byl samozřejmě zasloužený a tleskali jim jak ti nejmenší, a to doslova, tak i ti nejstarší diváci. Moc děkujeme. Po mažoretkách následovalo vystoupení Třemšínských kvítek. Jejich písničky se velmi líbily a také jejich vystoupení bylo odměněno zaslouženým potleskem. Závěrečnou „třešničkou na dortu“ bylo tentokrát vystoupení kapely MAMAJIMY BAND,  kteří udělali důstojnou tečku za naší Zahradní slavností. I poslední vystupující měli u diváků zasloužený potlesk a ovace. Kromě vystoupení umělců byly připraveny ještě různé doprovodné aktivity. Hlavně pro děti jsme připravili malování na obličej, jízdu na našich kobylkách, spoustu soutěží, kde za odměnu byly hezké dárečky nebo sladkosti. Pro dospělé i děti nechyběla bohatá tombola, prodej výrobků a pečiva, jejichž výtěžek je využíván na aktivizační činnosti s klienty, na výlety, na nákup materiálu pro tvoření a podobně. Výborné občerstvení a obsluhu zajišťovali pracovníci stravovacího úseku, recepce a údržby. Jedna slavnost je za námi a my již plánujeme tu příští, desátou.

13 června odpoledne jsme se sešli s klienty na prvním letošním grilování. Protože k nám počasí nebylo právě přívětivé, museli jsme se sejít na společenské místnosti. To však náladu nikomu nezkazilo, protože nám ji pomohla zlepšit naše stará známá hudba pana Velíška s kolegou. Klienti si s chutí pochutnávali na grilovaných špekáčcích a vše zapíjeli pivkem, které ke grilování a hezkým písničkám patří. Posezení si všichni užili.

14. června k nám zavítali žáci ze Speciální školy z Rožmitálu. Našim klientům zahráli a zazpívali „Sportovní pohádku“. Vystoupení se účinkujícím vydařilo. V závěru ještě klienti odměnili  mladé muzikanty, kteří vystoupili v závěru s hrou na zobcové flétničky vřelým potleskem. Všichni si páteční dopoledne užili, a to jak klienti, tak i děti, které si za odměnu odnášely malý balíček a pochutnali se i na výborných řezech, které upekly pracovnice v naší kuchyni.

17. června připravil spolupracující spolek Babíkov, z.s. pro několik našich klientek Beauty day – Den krásy. Přijelo několik mladých děvčat, která naše klientky hezky nalíčila, učesala a v závěru se každá z modelek dočkala i profesionální fotografie, které jim po nezbytných úpravách budou předány. Akce se konala během dopoledne a účastnice nejen, že vypadaly jako ze „žurnálu“, ale také si ji náležitě užily a vychutnaly. Akce se setkala s úspěchem a třeba se bude ještě někdy opakovat.

19. června mezi naše klienty zavítali žáci 3. A  Základní školy J.  J. Ryby z Rožmitálu pod Třemšínem. S našimi klienty si zacvičili, házeli si míčem, s některými klienty házeli na koš, zkoušeli sebírat míčky naší prodlouženou rukou. S částí klientů se prošli po zahradě, zašli se i podívat na naše zvířátka. Byla to hezky prožitá chvíle seniorů s malými školáky. Děti byly nadšené a slíbily, že zase přijdou seniory navštívit.

20. června nás navštívil se svým hudebním pořadem pan Jaromír Adamec. Ten v odpoledních hodinách zazpíval našim klientům na společenské místnosti nejznámější písničky od Waldemara Matušky.

V ten samý den se v dopoledních hodinách vydali naši klienti vstříc dobrodružství a to na výlet parníkem po Orlické přehradě. Nejdříve se výletníci prošli zámeckou zahradou na zámku Orlík, kochali se pohledem na majestátní pávy. Poté následovala projížďka parníkem po přehradě a poté návštěva okolí zámku Zvíkov. Výletníci si výlet užili a vrátili se příjemně unavení.

26. června se skupinka našich klientů vydala na návštěvu Domova seniorů do Prahy Hájů, kde probíhalo setkání domovů pod názvem „Tuzenský um“. Senioři se utkali v celé řadě disciplín, některé byly jednoduché, druhé složitější, ale nutno podotknout, že si den plný akcí všichni užili. Domů si potom dovezli dort za snahu, na kterém si druhý den s chutí pochutnali. Bylo to opravdu vydařené setkání.

Ve stejný den dopoledne k nám opět přišly děti z obou třetích tříd rožmitálské školy a věnovaly se několik hodin našim seniorům, někteří s nimi cvičili, děvčata upletla všem hezké gumičkové náramky, skupina dětí spolu se seniory malovala, někteří školáci navštívili naši zahradu se zvířátky a bazének, někdo přinesl stolní hry. Čas se školáky klientům rychle utekl.

I v červnu se konaly všechny pravidelné aktivity, jak jsme na ně zvyklí. Senioři soutěžili, cvičili, zpívali, chodili na procházky na zahradu, konaly se mše, přijeli pejsci a podobně.