CENTRUM ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM,
poskytovatel sociálních služeb

Na Spravedlnosti 589, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem

O Centru

Obsah


Všeobecně

Centrum Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatel sociálních služeb se rozkládá v klidnější části malebného města Rožmitál pod Třemšínem, které se rozkládá v údolí při úpatí brdských lesů, pod vrchem Třemšín (827 m).

Do provozu bylo „Centrum“ uvedeno v prosinci roku 1972. V současné době jde o jedno z největších zařízení ve Středočeském kraji.

Domov pro seniory i domov se zvláštním režimem

 • domov pro seniory – cílová skupina: senioři, věková struktura cílové skupiny: od 63 let a výše (§ 49 zákona č. 108/2006 Sb.)
 • domov se zvláštním režimem – Služba je určena pro uživatele s diagnózou – demence bez vážnějších poruch chování, organickou emoční labilitou, organických poruch nálad lehkého, případně středního stupně. Sociální služba je zaměřena převážně na stařeckou demenci a Alzheimerovu chorobu.
  – cílová skupina: osoby s chronickým duševním onemocněním, věková struktura cílové skupiny: od 57 let a výše (§ 50 zákona č. 108/2006 Sb.)

Cílem služeb je vytváření důstojné životní úrovně s ohledem na individuální potřeby uživatelů zajištěním:

 • ubytování umožňujícího soukromí
 • stravování s možností výběru
 • volnočasových aktivit s možností výběru
  (např.: muzikoterapie, canisterapie, pétanque, kuželky, ruční práce …)
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • podpory a poskytnutím péče uživatelům v adekvátním rozsahu postižení
 • dopravy

dále Centrum zajišťuje další činnosti pro své uživatele, jedná se například o:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • zprostředkování kontaktů se společenským prostředím (např. podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů, pomoc při zprostředkování a upevnění kontaktů s rodinou…)
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů

Celková kapacita „Centra“ je 220 lůžek.

Umístěna jsou v jedno- až třílůžkových pokojích. Více viz ubytování níže.

Návštěvní hodiny

Návštěvní hodiny v Centru nejsou časově omezeny. V případě ohrožení zdraví mohou být návštěvy zakázány na doporučení Krajské hygienické stanice Praha. Noční klid je stanoven od 22.00 – do 06.00 hodin.


Ubytování

Centrum Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatel sociálních služeb nabízí svým uživatelům ubytování v jednolůžkovýchdvoulůžkových a výjimečně i třílůžkových pokojích.

Úhrada za ubytování

Úhrada za pobyt v „Centru“ placená uživatelem je stanovena dle zákona č. 108/2006 Sb., který provádí vyhláška č. 505/2006 Sb. a řídí se Ceníkem Centra (viz Dokumenty)

Kapacita lůžek

Od 1.3. 2014 je celková kapacita „Centra“ 220 lůžek. Z toho Domov pro seniory zahrnuje 139 míst a Domov se zvláštním režimem 81 míst.

Návštěvní hodiny

Návštěvní hodiny v Centru nejsou časově omezeny. V případě ohrožení zdraví mohou být návštěvy zakázány na doporučení Krajské hygienické stanice Praha. Noční klid je stanoven od 22.00 – do 06.00 hodin.


Stravování

Centrum Rožmitál pod Třemšínem disponuje vlastní kuchyní, která zajišťuje pestrou a kvalitní stravu pro uživatele i personál.

Na výběr je ze dvou menu, přičemž každý uživatel má možnost si zvolit menu dle své chuti a předepsané diety. Volba jídla je tedy výhradně záležitostí strávníka. Ceník stravování je ke stažení v sekci Dokumenty.

Kvalita a pestrost stravy je hodnocena stravovací komisí složené ze zástupců uživatelů a ze zástupce stravovacího úseku. Tato komise rovněž připomínkuje jídelní lístek, který poté schválí nutriční terapeutka a nakonec ředitel Centra.

Stolovat mohou uživatelé dle svých možností a přání kdekoliv je jim to milé a příjemné, tedy jak ve společné jídelně, tak i na pokojích nebo v dalších příhodných prostorách „Centra“.

Pokud to uživatelům zdravotní stav dovoluje, mohou též dle libosti využívat samostatných kuchyněk vybavených různými spotřebiči. Často se tak děje například v souvislosti s nejrůznějšími zájmovými aktivitami, o nichž se více dozvíte v části věnované kultuře.

Edukační materiály – diety


Zdraví

Lékařskou péči zajišťuje Městské zdravotnické zařízení Rožmitál pod Třemšínem v ordinaci, která je součástí Centra.

ORDINAČNÍ HODINY LÉKAŘE

ÚTERÝnávštěvní službaadministrativa
9,00 – 10,00 hod.10,00 – 11,00 hod.od 11,00 hod.

V případě potřeby jsou pro uživatele zajišťovány prohlídky u odborných lékařů, je zajišťována hospitalizace v nemocnici, či jiném zdravotnickém zařízení.

Do Centra dle potřeby dochází psychiatr.

Zdravotnickou a ošetřovatelskou péči odpovídající zdravotnímu stavu uživatele poskytuje Centrum vlastními zaměstnanci.

Zdraví a psychickou pohodu uživatelů se jinak snažíme podporovat též nejrůznějšími druhy podpůrných aktivit a terapií, včetně canisterapie, taneční terapie, ad. Více se o tomto dočtete v části o kultuře.

Rehabilitace

V roce 2010 byla v zařízení vybudována rehabilitační místnost, která poskytne široké spektrum léčby – vodoléčba, elektroléčba, magnetoterapie, laser, ultrazvuk a parafín. Provoz rehabilitační místnosti je zahájen od března roku 2011.

V roce 2013 pro poskytnutí bezpečnějšího a pohodlnějšího způsobu přesunů uživatelů zakoupilo Centrum nový zvedák MAXI MOVE. Zvedák je vybaven zabudovanou elektronickou váhou s displejem na ovladači a disponuje flexibilním ramenem pro lepší manipulaci s uživateli.


Kultura

Společenské a kulturní vyžití se uskutečňuje na základě možností, schopností a zájmu obyvatel. Jedná se o dobrovolné činnosti, které obyvatelé navštěvují podle svých zájmů. Některé akce jsou již stálé, např. každou středu odpoledne je videokavárna, denně od 9.00 hodin probíhá rozhlasová relace pro obyvatele, která obsahuje aktuální zprávy ze života „Centra“, novinky z domova i ze světa a jiné zajímavosti. Poslední pátek v měsíci je vždy slavnostní posezení oslavenců.

U bohatě prostřené tabule se sejdou ti, kteří se narodili v daném měsíci, aby společně s panem ředitelem oslavili své jubileum. Je připravené nejen dobré pohoštění s přípitkem, ale pro každého i malý dáreček, který financuje Občanské sdružení Rožmitálský senior.

Občanské sdružení Rožmitálský senior bylo v zařízení založeno a zaregistrováno v roce 2003. Jeho posláním a cílem je plnější a bohatší podzim života seniorů. Podporuje individuální rozvoj osobnosti organizováním a financováním společenských, vzdělávacích a kulturních činností, podporuje schopnosti v oblasti manuálních činností a podílí se na vylepšování prostředí zařízení. Sdružení naplňuje své poslání pomocí darů fyzických a právnických osob a veřejných příspěvků. Získané prostředky jsou určeny výlučně k realizaci poslání sdružení.

Dále v našem „Centru“ probíhají nejrůznější akce na základě programu kulturní a společenské činnosti.

Obyvatelé se tak mohou zúčastňovat zábavných akcí, vystoupení kulturních souborů, společenských posezení s hudbou, zpěvem a tancem, přednášek, besed, procházek, výletů, taneční terapie, canisterapie a různých sportovních akcí.

Velmi oblíbená jsou setkání s jinými zařízeními, které poskytují též sociální služby. V Centru jsou dále k dispozici videoklub, čítárna, tělocvična, pracovní dílna pro ergoterapii a kaple.

V šicí pracovní dílně se scházejí obyvatelky, které mají společný zájem. Opravují své oděvy, vytváří dekorativní předměty, se kterými sklízejí obdiv na výstavách od ostatních obyvatel. Jsou velmi šikovné a dokážou realizovat své tvůrčí nápady.

Je možné též navštěvovat kuchyňku a něco dobrého sobě i ostatním upéci. O zpříjemnění dopoledne a o udržení jak fyzické, tak psychické svěžesti se starají terapeutky, které se zájemci denně pracují. Obyvatelé tak mají možnost se seznámit a pracovat s batikováním, pletením košíků, drátkováním a dalšími zajímavými technikami. Jimi zhotovený výrobek jim přináší nejen radost, ale i uspokojení z činnosti a ještě mnohdy zkrášlí jejich pokoj.

Součástí Centra je krásná, velká zahrada, kde je možné se procházet, posedět na lavičkách nebo se houpat na houpačkách. Před sluníčkem se mohou ukrýt na dřevěných pergolách se střechou nebo pod slunečníky. Při příznivém počasí jsou organizována posezení spojená s grilováním.


Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Budeme Vám oporou !