CENTRUM ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM,
poskytovatel sociálních služeb

Na Spravedlnosti 589, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem

Jak jsme si užili květen v Centru

Budeme Vám oporou !

Tak jako jiné měsíce i v květnu jsme pro naše klienty připravili celou řadu různých akcí.

17. května přijel navštívit naše klienty se svým pásmem písniček s názvem „Zvonky v Loretě“ pan Šimon Pečenka. Pásmo lidových písniček se všem moc líbilo, hlavně z důvodu, že si spoustu z nich mohli s účinkujícím zazpívat. Za svůj výkon si pan Pečenka odnesl vřelý potlesk.

21. května jsme pro klienty zajistili vystoupení našeho dvorního harmonikáře pana Voříška a na společenské místnosti se konalo další „posezení s harmonikou“. Dopoledne s písničkou bylo velice příjemné a všichni si jej náležitě užili.

29. května se tři naše klientky vypravily na návštěvu akce „Zámecký den“ ve Vojkově, která se uskutečnila v prostorách domova seniorů ve Vojkově. Jednalo se vlastně o obdobu našich sportovních her, kdy se účastnící domovy utkaly v celé řadě různých disciplín. Setkání se našim klientkám moc líbilo a přijely domů plné zážitků, jak ze soutěží, tak i ze setkání s jinými klienty, dobrého jídla a příjemných prostor zámecké zahrady. Účastnice si přivezly i milý dárek za účast v soutěžích.

I v květnu se konaly pravidelné soutěže, cvičení, muzikoterapie, videokavárny, mše, prodeje, probíhala keramika a samozřejmě nechyběly ani aktivizace na jednotlivých odděleních a procházky po zahradě, pokud to počasí dovolilo.

Ještě bych chtěla všechny, kteří si tyto řádky přečtou pozvat na naši „Zahradní slavnost“, která se bude konat v sobotu 8. 6. 2024 od 12:00 hodin na zahradě našeho Centra

Všichni  jste srdečně zváni!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!