CENTRUM ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM,
poskytovatel sociálních služeb

Na Spravedlnosti 589, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem

Whistleblowing – Ochrana oznamovatelů

Obsah

Cílem ochrany oznamovatelů je vytvořit podmínky na ochranu oznamovatelů při odhalování protiprávních jednání odehrávajících se na pracovišti nebo při výkonu pracovní činnosti v CENTRU Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatel sociálních služeb či v souvislosti s ní, o kterých zaměstnanci a další fyzické osoby v podobném postavení za normálních okolností zaměstnavatele neinformují a to zejména z obavy odvetných opatření, jako jsou pronásledování , ztráta zaměstnání, a jiné postihy.


Povinný subjekt

Centrum Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatel sociálních služeb

Adresa: Na Spravedlnosti 589, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem


Kontaktní údaje

Lenka Kotábová, Bc.
E-mail: oznameni@centrumrozmital.cz
Telefon: +420 318 679 410


Informace o podávání oznámení prostřednictvím VOS


Odkaz na oznamovací systém Ministerstva vnitra

https://oznamovatel.justice.cz/oznamovaci-systemy/


Směrnice EU


Metodika k přímé aplikovatelnosti Směrnice EU

Budeme Vám oporou !