CENTRUM ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM,
poskytovatel sociálních služeb

Na Spravedlnosti 589, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem

Domov se zvláštním režimem

Obsah


Poslání DZR

Posláním služby Domov se zvláštním režimem je poskytovat služby osobám, které jsou v nepříznivé životní situaci, potřebují pravidelnou pomoc jiné osoby v rozmezí 24 hodin.

Působíme tak, abychom co nejdéle udrželi jejich stávající schopnosti, dovednosti, zvyklosti a soběstačnost a tím jim umožnili důstojné dožití.

Cíle poskytované sociální služby

 • Přiblížit uživatele k co nejběžnějšímu způsobu života (aby žil stejně nebo podobně, jako žil před příchodem k nám, aby mu zůstaly domácí návyky)
 • Udržet pomocí podpory co největší míru rozhodování o vlastním životě.
 • Co nejvíce zachovat kontakty s rodinou, vrstevníky, přáteli, pokud si to uživatel přeje.
 • Uživatel, u kterého byly naplněny jeho potřeby v oblasti péče, hygieny a stravování a tím byla zajištěna jeho důstojnost.

Zásady poskytované sociální služby

 • služby jsou poskytovány na základě přání uživatele a jeho individuálních potřeb
 • dodržování respektu uživatele
 • rovnost
 • zásada přirozeného rizika
 • poskytnutí jen té nezbytně nutné pomoci při činnostech, které uživatel nedokáže udělat sám a tím podporovat udržení co nejdelší samostatnosti

Od 1.5.2015 neevidujeme žádosti podané jako „pojistka do budoucna“. Žadatel, který nechce službu ihned využít, nebude zařazen do Evidence žadatelů a žádost mu bude vrácena s tím, že pokud se situace změní, může si podat novou žádost.


Odpovědi na nejčastější dotazy

Komu je naše služba určena?

Seniorům s chronickým duševním onemocněním od 57 let s diagnózou demence bez vážnějších poruch chování – organická emoční labilita – organické poruchy nálad lehkého, případně středního stupně. Zaměřujeme se převážně na stařeckou demenci a Alzheimerovu chorobu.

Služba je poskytována uživatelům, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci a potřebují zajistit péči a podporu, která jim nemůže být zajištěna členy jejich rodiny, nebo jinými službami.

Komu naše služba není určena?

 • seniorům, kteří jsou schopni za pomoci dostupných terénních sociálních služeb zůstat ve svém domácím prostředí
 • seniorům, kteří z důvodu nepříznivého zdravotního stavu potřebují takovou péči, kterou lze poskytnout jen ve zdravotnických zařízeních
 • seniorům, kteří nepotřebují zajištění celodenní péče
 • seniorům s akutním infekčním onemocněním nebo diagnózou bacilonosiče (TBC, Salmonelóza)
 • seniorům s projevy parazitárního onemocnění
 • seniorům s vrozenou úplnou hluchotou nebo slepotou, kteří vyžadují specifikovanou komunikaci, kterou nejsme schopni zajistit
 • s ohledem na personální zajištění nemůžeme přijímat osoby, které nerozumí českému jazyku
 • seniorům s vrozenou mentální retardací a autismem
 • seniorům s duševním onemocněním jako je schizofrenie, psychózy a poruchami osobnosti, aj.

Od 1. 5. 2015 neevidujeme žádosti podané jako „pojistka do budoucna“. Žadatel, který nechce službu ihned využít, nebude zařazen do Evidence žadatelů a žádost mu bude vrácena s tím, že pokud se situace změní, může si podat žádost novou.

Co naše služba nemůže nabídnout?

 • nemůžeme zajistit 24 hodinový nepřetržitý dohled jednoho pracovníka u jednoho uživatele
 • nemůžeme uživateli poskytovat pomoc při činnostech, které zvládne sám, snažíme se podporovat uživatele v zachování, či zlepšení jeho schopností a dovedností a v jeho samostatnosti
 • nemůžeme zajistit poskytování sociální služby bez přiměřeného rizika, které je nedílnou součástí života každého z nás
 • pokud uživatel zůstane registrován u svého praktického lékaře, který není smluvním lékařem naší služby, musí si uživatel společně se svou rodinou zajistit předepisování léků, inkontinentních pomůcek, či doprovod k tomuto lékaři.

Centrum doporučuje být pojištěncem u jedné z následujících pojišťoven, se kterými máme uzavřené smlouvy na vykazování péče:

 • 111 – Všeobecná zdravotní pojišťovna
 • 211 – Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra
 • 201 – Vojenská zdravotní pojišťovna
 • 205 – Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
 • 207 – Odborová zdravotní pojišťovna

Co vše naše služba zahrnuje?

Ubytování, stravování 5x denně (diabetik 6x denně), úklid, praní, žehlení, energie (voda, teplo, elektřina), aktivizační činnosti.

Co je potřebné udělat v případě zájmu o nástup do Centra?

Je nutné nejprve vyplnit žádost, potvrdit ji u lékaře a doručit do Centra. Do 30 dnů od doručení úplné žádosti kontaktuje žadatele sociální pracovnice a domluví si s ním termín osobní schůzky, popř. když je žadatel z větší jak 60 kilometrové vzdálenosti od Centra ke kontaktu dojde telefonicky nebo prostřednictvím třetí osoby. Pokud jsou splněny všechny podmínky a žadatel má skutečný zájem o umístění v Centru, je žádost zařazena do evidence a čeká se na uvolnění lůžka. V této fázi je velmi důležité informovat o jakýchkoliv změnách, které u žadatele nastaly. V případě uvolnění lůžka, kontaktujeme žadatele nebo jeho rodinného příslušníka a domlouváme se na podrobnostech příjmu.

Před uzavření smlouvy o poskytnutí sociální služby musí dojít alespoň k jednomu osobnímu setkání sociálního pracovníka s žadatelem.

Pomůže k přijetí sponzorský dar?

Sponzorský dar neslouží k přednostnímu přijetí do Centra ani Vás nemůže nijak zvýhodnit!

Jakou máme kapacitu a kolika lůžkové pokoje?

Celková kapacita Domova se zvláštním režimem je 81 lůžek. Pokoje jsou jednolůžkové, dvoulůžkové a jeden třílůžkový.

Pokoje jsou vybaveny polohovacími postelemi, nočními stolky, poličkami, skříněmi a umyvadlem s teplou a studenou vodou. Koupání je možné v centrální bezbariérové koupelně a bezbariérové WC je na chodbě.

Mohou si naši uživatelé zařídit pokoj vlastním nábytkem?

Uživatel si může po dohodě vybavit pokoj vlastním nábytkem a vlastní výzdobou, vždy však se souhlasem spolubydlícího a ředitele Centra.

Kolik se u nás platí?

Při 31 dnech vás pobyt u nás vyjde na 15.903 Kč – 17.360 Kč dle typu stravy a ubytování (viz. Ceník Centra). Cena je účtována s ohledem na platnou vyhlášku č. 505/2006 Sb.

Je domov bezbariérový?

Ano.

Je podmínkou přijetí příspěvek na péči (PnP)?

Přiznaný PnP je jistě výhodou, ale není podmínkou. Žádost můžeme společně vyplnit a zažádat až v průběhu pobytu. PnP náleží v plné výši poskytovateli služeb.

Mohou naši uživatelé pobývat i mimo Centrum?

Pobyty našich uživatelů v domácím prostředí vítáme a nijak neomezujeme.

Může se v Centru kouřit?

V Centru lze kouřit pouze na místech k tomuto účelu vyhrazených (např. kuřárna, pergola nebo zahrada).

Lékařská péče

Lékařskou péči v Centru zajišťuje smluvní lékař 2x týdně. 1x za 3 týdny smluvní psychiatr.

Jaký je v Centru zdravotnický personál?

24 hodin denně je přítomna všeobecná sestra.

Volnočasové aktivity v Centru.

Uživatelé se mohou dle vlastního uvážení účastnit aktivit nabízených Centrem, např. výlety, exkurze, návštěvy jiných domovů, kulturních vystoupení, cvičení, canisterapie, muzikoterapie, práce v keramické dílně, mše, soutěží v kuželkách, pétanque, bingu, scrable, atd.

Další podrobnější informace o pobytu v Centru, viz. Domácí řád.

V případě že zde chybí odpověď na některou z Vašich otázek, neváhejte nás kontaktovat!!!


Dokumenty DZR

Budeme Vám oporou !