CENTRUM ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM,
poskytovatel sociálních služeb

Na Spravedlnosti 589, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem

Ani v letošním roce na nás čerti nezapomněli

Budeme Vám oporou !

Prvního prosinec k nám zavítala Třemšínská kvítka, tak, jak je každým rokem zvykem. Posezení se neslo v duchu začínajícího adventu a pan farář Misař nám posvětil adventní věnce, které jsou na každém oddělení. Krásné melodie a básničky od nejmladších členek souboru se všem moc líbily a vystupující odměnili diváci vřelým potleskem. Poděkování patří členům souboru za to, že klienty odměnili i milými drobnými dárečky, které všem udělaly radost.

Druhého prosince se naše terapeutky účastnily Vánočního jarmarku, který pořádalo město Rožmitál. Prezentovali naše zařízení vkusnými výrobky, které se líbily a šly i na odbyt. Nutno konstatovat, že prodej byl celkem úspěšný.

Pátého prosince zavítali do našeho Centra vyslanci nebe i pekla. Čerti spolu s Mikulášem a andělem v dopoledních hodinách rozdali klientům krásné mikulášské balíčky. Všichni měli z návštěvy masek velkou radost.

V odpoledních hodinách se potom všichni sešli na společenské místnosti, kde se konala Mikulášská veselice. K tanci, poslechu a hlavně pro dobrou náladu hrál pan Velíšek s kolegou. Všichni si v průběhu zábavy pochutnávali na výborném občerstvení v podobě zákusku, chlebíčku a výborného punče. Po celou dobu panovala veselá a přátelská nálada, k čemuž určitě nemalou měrou přispěly vydařené a krásné masky.

Osmého prosince přišli krátkým pásmem písniček potěšit naše klienty děti z osmých tříd Základní školy J. J. Ryby z Rožmitálu pod Třemšínem. Klienti odměnili děti vřelým potleskem a známé melodie si s nimi s chutí zazpívali.

Devatenáctého a dvacátého prosince se konala pravidelná sezení s panem ředitelem na jednotlivých odděleních Centra. Pan ředitel seznámil klienty s tím, co se v uplynulém roce podařilo, co ne a co se plánuje do budoucna. Rovněž poděkoval personálu za namáhavou a fyzicky i psychicky náročnou práci. Největší odměnou pro všechny však byla poděkování od klientů, kteří jsou u nás spokojení a jsou rádi, že tu jsou.

Dvacátého prvního prosince přijel se svým vánočním programem s názvem „S vůní cukroví“ pan Šimon Pečenka. Vystoupení bylo plné českých i světových vánočních melodií a příjemného a poučného povídání s vánoční tématikou. Vystoupení se všem moc líbilo.

V pátek dvacátého druhého prosince přijely mezi naše klienty dobrovolnice, které jim už několik let nazpět dělají radost tím, že je krásně načešou, případně i nalíčí. Nutno podotknout, že většina našich klientek se po takovém zásahu změní k nepoznání. Moc děkujeme.

Ve stejný den se konalo sezení u klavíru s Jakubem Zlámalem, který zahrál přítomným klientům krásné vánoční melodie.

V neděli dvacátého čtvrtého prosince přišli vedoucí zaměstnanci spolu s vedoucími oddělení nebo jejich zástupci popřát klientům krásný Štědrý večer a dobrou chuť ke štědrovečerní večeři. Klienti si pochutnávali na bramborovém salátu s kaprem, řízkem, nechybělo ani rybí filé.

V pátek 29. prosince se od 14:00 hodin konala na společenské místnosti „Silvestrovská veselice“ . K dobré náladě velkou měrou přispělo i nové hudební uskupení, které k nám zavítalo poprvé, a to pod vedením pana Palivce a jeho kolegů. Klienti si pochutnávali na výborném občerstvení, které připravila naše kuchyně, a nechybělo ani dobré víno. Všichni si poslední zábavu v roce 2023 náležitě užili.

V závěru článku bych ráda jménem klientů chtěla poděkovat všem, kteří nám do Centra přispěli jakýmkoli sponzorským darem, materiálem, chodili naše klienty navštěvovat jako dobrovolníci, prostě, kteří nám nějakým způsobem pomáhali.