CENTRUM ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM,
poskytovatel sociálních služeb

Na Spravedlnosti 589, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem

Tak, jak nám počasí nebylo nakloněno v červenci a srpnu, tak se umoudřilo alespoň v září.

V pátek 8. září se skupinka klientů vypravila do dostihového areálu do Martinic a všichni si užili příjemné dopoledne. Počasí bylo příjemné, klienti si prošli areál závodiště a dočkali se dokonce soukromého tréninku drezúry koně, kterou jim představila dcera jedné z našich pracovnic. Krásného koně si mohli klienti i pohladit.

Další týden, ve čtvrtek 14. 9. se přihlášení klienti vydali na delší výlet a to do Zoologické zahrady Ohrady do Hluboké nad Vltavou.  Také při tomto výletě jim počasí přálo a bylo krásně. Prošli zoologickou zahradu, těšili se ze zvířat a viděli i několik mláďat, která se v ZOO v letošním roce narodila. Nechybělo ani několik přestávek s malým občerstvením. Výletníci přijeli unavení, ale plní dojmů a zážitků.

21. 9. se skupina našich klientů vypravila do Podlesí, do tamního pivovaru, kde se klienti zúčastnili akce pořádané Domovem seniorů Hostomice – Zátor s názvem „Tančíme pro radost“. Zábava byla opravdu rozmanitá a všichni se výborně bavili. Také občerstvení bylo výborné a všichni si náležitě pochutnali. Hudba hrála nejen k poslechu a zpěvu, ale i k tanci, což bylo zřejmé i z fotografií. Všichni se vrátili unavení, ale plní dojmů a zážitků.

I v září probíhaly pravidelné akce, na které jsme zvyklí, jako soutěže, cvičení, muzikoterapie, videokavárny, mše, procházky po zahradě a rovněž nechyběly ani rukodělné činnosti, při kterých už vznikají drobné výrobky na vánoční výstavy a jarmarky.