Plán akcí
akce na měsíc březen 2023
Spolupracujeme
projekt
Archív

Domov pro seniory

Informace k poskytované službě Domov pro seniory

Poslání

Posláním služby Domov pro seniory je poskytovat služby osobám, které jsou v nepříznivé životní situaci, potřebují pravidelnou pomoc jiné osoby v rozmezí 24 hodin.

Působíme tak, abychom co nejdéle udrželi jejich stávající schopnosti, dovednosti, zvyklosti a soběstačnost a tím jim umožnili důstojné dožití.

Cílem poskytované sociální služby je:

  • Přiblížit uživatele k co nejběžnějšímu způsobu života (aby žil stejně nebo podobně, jako žil před příchodem k nám, aby mu zůstaly domácí návyky)
  • Udržet pomocí podpory co největší míru rozhodování o vlastním životě.
  • Co nejvíce zachovat kontakty s rodinou, vrstevníky, přáteli, pokud si to uživatel přeje.
  • Uživatel, u kterého byly naplněny jeho potřeby v oblasti péče, hygieny a stravování a tím byla zajištěna jeho důstojnost.

Zásady poskytované sociální služby:

  • služby jsou poskytovány na základě přání uživatele a jeho individuálních potřeb
  • dodržování respektu uživatele
  • rovnost
  • zásada přirozeného rizika
  • poskytnutí jen té nezbytně nutné pomoci při činnostech, které uživatel nedokáže udělat sám a tím podporovat udržení co nejdelší samostatnosti

Od 1.5.2015 neevidujeme žádosti podané jako „pojistka do budoucna“. Žadatel, který nechce službu ihned využít, nebude zařazen do Evidence žadatelů a žádost mu bude vrácena s tím, že pokud se situace změní, může si podat novou žádost.

Naším mottem je: "Budeme Vám oporou"

Centrum Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatel sociálních služeb

Virtuální prohlídka
Centrum
Rožmitál pod Třemšínem,

poskytovatel sociálních služeb

Na Spravedlnosti 589,
262 42 Rožmitál pod Třemšínem

Telefon: 318 679 411 - ústředna
Fax: 318 679 440 (420)
E-mail: klienti@centrumrozmital.cz
Terapeutické jezírkoCENTRUM ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM, poskytovatel sociálních služeb - idatabaze.czDomovy důchodců (senior centrum, centra) - idatabaze.cz