Spolupracujeme
projekt
Archív

Domov pro seniory

Informace k poskytované službě Domov pro seniory

Poslání

Posláním služby Domov pro seniory je poskytovat služby osobám, které jsou v nepříznivé životní situaci, potřebují pravidelnou pomoc jiné osoby v rozmezí 24 hodin.

Působíme tak, abychom co nejdéle udrželi jejich stávající schopnosti, dovednosti, zvyklosti a soběstačnost a tím jim umožnili důstojné dožití.

Cílem poskytované sociální služby je:

  • Přiblížit uživatele k co nejběžnějšímu způsobu života (aby žil stejně nebo podobně, jako žil před příchodem k nám, aby mu zůstaly domácí návyky)
  • Udržet pomocí podpory co největší míru rozhodování o vlastním životě.
  • Co nejvíce zachovat kontakty s rodinou, vrstevníky, přáteli, pokud si to uživatel přeje.
  • Uživatel, u kterého byly naplněny jeho potřeby v oblasti péče, hygieny a stravování a tím byla zajištěna jeho důstojnost.

Zásady poskytované sociální služby:

  • služby jsou poskytovány na základě přání uživatele a jeho individuálních potřeb
  • dodržování respektu uživatele
  • rovnost
  • zásada přirozeného rizika
  • poskytnutí jen té nezbytně nutné pomoci při činnostech, které uživatel nedokáže udělat sám a tím podporovat udržení co nejdelší samostatnosti

Od 1.5.2015 neevidujeme žádosti podané jako „pojistka do budoucna“. Žadatel, který nechce službu ihned využít, nebude zařazen do Evidence žadatelů a žádost mu bude vrácena s tím, že pokud se situace změní, může si podat novou žádost.

Naším mottem je: "Budeme Vám oporou"

pergola

Pergola před budovou

zákaz návštěv
Aktuality
Plán akcí na únor 2018
Centrum
Rožmitál pod Třemšínem,

poskytovatel sociálních služeb

Na Spravedlnosti 589,
262 42 Rožmitál pod Třemšínem

Telefon: 318 679 411 - ústředna
Fax: 318 679 440 (420)
E-mail: info@centrumrozmital.cz
CENTRUM ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM, poskytovatel sociálních služeb - idatabaze.czDomovy důchodců (senior centrum, centra) - idatabaze.cz