Plán akcí
akce na měsíc únor 2023
Spolupracujeme
projekt
Archív

Všeobecně

Centrum Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatel sociálních služeb se rozkládá v klidnější části malebného města Rožmitál pod Třemšínem, které se rozkládá v údolí při úpatí brdských lesů, pod vrchem Třemšín (827 m).

Do provozu bylo "Centrum" uvedeno v prosinci roku 1972. V současné době jde o jedno z největších zařízení ve Středočeském kraji.

Uživatelům nabízíme následující služby:

 • domov pro seniory – cílová skupina: senioři, věková struktura cílové skupiny: od 63 let a výše (§ 49 zákona č. 108/2006 Sb.)
  – viz Popis realizace poskytování sociální služby – DOMOV PRO SENIORY (.pdf)
 • domov se zvláštním režimem – Služba je určena pro uživatele s diagnózou – demence bez vážnějších poruch chování, organickou emoční labilitou, organických poruch nálad lehkého, případně středního stupně. Sociální služba je zaměřena převážně na stařeckou demenci a Alzheimerovu chorobu.
  – cílová skupina: osoby s chronickým duševním onemocněním, věková struktura cílové skupiny: od 57 let a výše (§ 50 zákona č. 108/2006 Sb.)
  – viz Popis realizace poskytování sociální služby – DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM (.pdf)

Cílem služeb je vytváření důstojné životní úrovně s ohledem na individuální potřeby uživatelů zajištěním:

 • ubytování umožňujícího soukromí
 • stravování s možností výběru
 • volnočasových aktivit s možností výběru
  (např.: muzikoterapie, canisterapie, pétanque, kuželky, ruční práce …)
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • podpory a poskytnutím péče uživatelům v adekvátním rozsahu postižení
 • dopravy

dále Centrum zajišťuje další činnosti pro své uživatele, jedná se například o:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • zprostředkování kontaktů se společenským prostředím (např. podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů, pomoc při zprostředkování a upevnění kontaktů s rodinou…)
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů

Celková kapacita "Centra" je 220 lůžek.

Umístěna jsou v jedno- až třílůžkových pokojích. Více viz ubytování.

Návštěvní hodiny v Centru nejsou časově omezeny. V případě ohrožení zdraví mohou být návštěvy zakázány na doporučení Krajské hygienické stanice Praha. Noční klid je stanoven od 22.00 – do 06.00 hodin.


Školení zaměstnanců

Protože je snahou vedení Centra Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatele sociálních služeb, aby péče o uživatele byla co nejkvalitnější, aby byl provoz Centra bezproblémový, zajišťujeme pro zaměstnance školení a vysíláme je na různé semináře, kde mají možnost zvyšovat svoji kvalifikaci a profesní růst. Postupujeme tímto dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, který toto pracovníkům pracujícím v sociálních službách přímo ukládá.

V letech 2006 až 2008 probíhal v našem zařízení projekt spolufinancovaný Evropským sociálním fondem s státním rozpočtem ČR – Rekvalifikační kurz pro pracovníky sociální péče.

V roce 2007 absolvovali naši zaměstnanci tato školení a semináře:

V roce 2008 absolvovali naši zaměstnanci tato školení a semináře:

V roce 2009 absolvovali naši zaměstnanci tato školení a semináře:

V roce 2010 absolvovali naši zaměstnanci tato školení a semináře:

V roce 2011 absolvovali naši zaměstnanci tato školení a semináře:

Naším mottem je: "Budeme Vám oporou"

Záleží nám na všech našich uživatelích, kteří si zvolili naše zařízení sociálních služeb za svůj nový domov, aby se zde cítili spokojeně a měli pocit klidu a zázemí.

Virtuální prohlídka
Centrum
Rožmitál pod Třemšínem,

poskytovatel sociálních služeb

Na Spravedlnosti 589,
262 42 Rožmitál pod Třemšínem

Telefon: 318 679 411 - ústředna
Fax: 318 679 440 (420)
E-mail: klienti@centrumrozmital.cz
Terapeutické jezírkoCENTRUM ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM, poskytovatel sociálních služeb - idatabaze.czDomovy důchodců (senior centrum, centra) - idatabaze.cz