Plán akcí
akce na měsíc únor 2023
Spolupracujeme
projekt
Archív

Informace pro zájemce – DZR

Odpovědi na nejčastější dotazy

Komu je naše služba určena?

Seniorům s chronickým duševním onemocněním od 57 let s diagnózou demence bez vážnějších poruch chování – organická emoční labilita – organické poruchy nálad lehkého, případně středního stupně. Zaměřujeme se převážně na stařeckou demenci a Alzheimerovu chorobu.

Služba je poskytována uživatelům, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci a potřebují zajistit péči a podporu, která jim nemůže být zajištěna členy jejich rodiny, nebo jinými službami.

Komu naše služba není určena?

 • seniorům, kteří jsou schopni za pomoci dostupných terénních sociálních služeb zůstat ve svém domácím prostředí
 • seniorům, kteří z důvodu nepříznivého zdravotního stavu potřebují takovou péči, kterou lze poskytnout jen ve zdravotnických zařízeních
 • seniorům, kteří nepotřebují zajištění celodenní péče
 • seniorům s akutním infekčním onemocněním nebo diagnózou bacilonosiče (TBC, Salmonelóza)
 • seniorům s projevy parazitárního onemocnění
 • seniorům s vrozenou úplnou hluchotou nebo slepotou, kteří vyžadují specifikovanou komunikaci, kterou nejsme schopni zajistit
 • s ohledem na personální zajištění nemůžeme přijímat osoby, které nerozumí českému jazyku
 • seniorům s vrozenou mentální retardací a autismem
 • seniorům s duševním onemocněním jako je schizofrenie, psychózy a poruchami osobnosti, aj.

Od 1. 5. 2015 neevidujeme žádosti podané jako „pojistka do budoucna“. Žadatel, který nechce službu ihned využít, nebude zařazen do Evidence žadatelů a žádost mu bude vrácena s tím, že pokud se situace změní, může si podat žádost novou.

Co naše služba nemůže nabídnout?

 • nemůžeme zajistit 24 hodinový nepřetržitý dohled jednoho pracovníka u jednoho uživatele
 • nemůžeme uživateli poskytovat pomoc při činnostech, které zvládne sám, snažíme se podporovat uživatele v zachování, či zlepšení jeho schopností a dovedností a v jeho samostatnosti
 • nemůžeme zajistit poskytování sociální služby bez přiměřeného rizika, které je nedílnou součástí života každého z nás
 • pokud uživatel zůstane registrován u svého praktického lékaře, který není smluvním lékařem naší služby, musí si uživatel společně se svou rodinou zajistit předepisování léků, inkontinentních pomůcek, či doprovod k tomuto lékaři.

Centrum doporučuje být pojištěncem u jedné z následujících pojišťoven, se kterými máme uzavřené smlouvy na vykazování péče:

 • 111 – Všeobecná zdravotní pojišťovna
 • 211 – Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra
 • 201 – Vojenská zdravotní pojišťovna
 • 205 – Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
 • 207 – Odborová zdravotní pojišťovna

Co vše naše služba zahrnuje?

Ubytování, stravování 5x denně (diabetik 6x denně), úklid, praní, žehlení, energie (voda, teplo, elektřina), aktivizační činnosti.

Co je potřebné udělat v případě zájmu o nástup do Centra?

Je nutné nejprve vyplnit žádost, potvrdit ji u lékaře a doručit do Centra. Do 30 dnů od doručení úplné žádosti kontaktuje žadatele sociální pracovnice a domluví si s ním termín osobní schůzky, popř. když je žadatel z větší jak 60 kilometrové vzdálenosti od Centra ke kontaktu dojde telefonicky nebo prostřednictvím třetí osoby. Pokud jsou splněny všechny podmínky a žadatel má skutečný zájem o umístění v Centru, je žádost zařazena do evidence a čeká se na uvolnění lůžka. V této fázi je velmi důležité informovat o jakýchkoliv změnách, které u žadatele nastaly. V případě uvolnění lůžka, kontaktujeme žadatele nebo jeho rodinného příslušníka a domlouváme se na podrobnostech příjmu.

Před uzavření smlouvy o poskytnutí sociální služby musí dojít alespoň k jednomu osobnímu setkání sociálního pracovníka s žadatelem.

Pomůže k přijetí sponzorský dar?

Sponzorský dar neslouží k přednostnímu přijetí do Centra ani Vás nemůže nijak zvýhodnit!

Jakou máme kapacitu a kolika lůžkové pokoje?

Celková kapacita Domova se zvláštním režimem je 81 lůžek. Pokoje jsou jednolůžkové, dvoulůžkové a jeden třílůžkový.

Pokoje jsou vybaveny polohovacími postelemi, nočními stolky, poličkami, skříněmi a umyvadlem s teplou a studenou vodou. Koupání je možné v centrální bezbariérové koupelně a bezbariérové WC je na chodbě.

Mohou si naši uživatelé zařídit pokoj vlastním nábytkem?

Uživatel si může po dohodě vybavit pokoj vlastním nábytkem a vlastní výzdobou, vždy však se souhlasem spolubydlícího a ředitele Centra.

Kolik se u nás platí?

12.710,- až 14.105,- dle typu stravy a ubytování (viz. Ceník Centra). Cena je účtována s ohledem na platnou vyhlášku č. 505/2006 Sb.

Je domov bezbariérový?

Ano.

Je podmínkou přijetí příspěvek na péči (PnP)?

Přiznaný PnP je jistě výhodou, ale není podmínkou. Žádost můžeme společně vyplnit a zažádat až v průběhu pobytu. PnP náleží v plné výši poskytovateli služeb.

Mohou naši uživatelé pobývat i mimo Centrum?

Pobyty našich uživatelů v domácím prostředí vítáme a nijak neomezujeme.

Může se v Centru kouřit?

V Centru lze kouřit pouze na místech k tomuto účelu vyhrazených (např. kuřárna, pergola nebo zahrada).

Lékařská péče

Lékařskou péči v Centru zajišťuje smluvní lékař 2x týdně. 1x za 3 týdny smluvní psychiatr.

Jaký je v Centru zdravotnický personál?

24 hodin denně je přítomna všeobecná sestra.

Volnočasové aktivity v Centru.

Uživatelé se mohou dle vlastního uvážení účastnit aktivit nabízených Centrem, např. výlety, exkurze, návštěvy jiných domovů, kulturních vystoupení, cvičení, canisterapie, muzikoterapie, práce v keramické dílně, mše, soutěží v kuželkách, pétanque, bingu, scrable, atd.

Další podrobnější informace o pobytu v Centru, viz. Domácí řád.

V případě že zde chybí odpověď na některou z Vašich otázek, neváhejte nás kontaktovat!!!

Virtuální prohlídka
Centrum
Rožmitál pod Třemšínem,

poskytovatel sociálních služeb

Na Spravedlnosti 589,
262 42 Rožmitál pod Třemšínem

Telefon: 318 679 411 - ústředna
Fax: 318 679 440 (420)
E-mail: klienti@centrumrozmital.cz
Terapeutické jezírkoCENTRUM ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM, poskytovatel sociálních služeb - idatabaze.czDomovy důchodců (senior centrum, centra) - idatabaze.cz