Spolupracujeme

projekt

Archív

RESPIRÁTORY

PROSÍME RODINY NAŠICH KLIENTŮ, ABY VYBAVILY SVÉ RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY RESPIRÁTORY PRO PŘÍPAD PLÁNOVANÉHO VYŠETŘENÍ NEBO NEPLÁNOVANÉ NÁVŠTĚVY ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ.

Pravidla pro návštěvy v Centru Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatel sociálních služeb od 14. 6. 2021 do odvolání

Návštěvy do budovy Centra budou pro osoby očkované nebo s potvrzením o provedení testu nebo o prodělání nemoci (ochranná lhůta je 180 dní) probíhat každý den od 9:00 – do 16:00 hodin.

Bez nutnosti telefonického objednání.

Při vstupu se prokáží certifikátem nebo písemným potvrzením a zapíší důležité údaje do návštěvní knihy.

Doporučená doba návštěvy je cca 30 min.

Po celou dobu návštěvy není dovoleno snímat respirátor.

Pro osoby, které nejsou očkované nebo nemají potvrzení o ochranné lhůtě nebo provedení testu Centrum Rožmitál p. Tř. nabízí možnost provedení antigenního testu za 200,-Kč. Toto je možné pro předem objednané návštěvy, a to v pondělí a pátek.

Návštěvy, prosím, objednávejte ve všední dny v době 8:00 – 14:00 hodin

Telefony na sociální pracovnice:

 • 318 679 408
 • 778 098 381
 • 774 810 236
 • 774 499 027

Nutno nahlásit objednání testu a následné návštěvy.
Testovat se bude od 13:00 – do 15:00 hodin.
Tento test má platnost 72 hodin pro naše zařízení.

Další podmínky návštěvy

Dodržení hygienických podmínek:

 • použití po celou dobu návštěvy respirátoru třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu (U dětí od 2 do 15-ti let je povinnost mít zakrytá ústa i nos rouškou, šátkem či jinou látkou.)
 • dezinfekce
 • měření tělesné teploty

Prosíme o dodržování všech hygienických podmínek a trpělivost.
Snažíme se Vám i klientům umožnit setkání, ale hlavně klienty ochránit.

Dovolená a vycházky klientů mimo zařízení:

 • Vždy je nutné dopředu nahlásit na oddělení, dovolené nejpozději 3 dny dopředu.

Dovolená nebo vycházka mimo areál zařízení bude umožněna za těchto podmínek:

 • Při odchodu ze zařízení je nutné nahlásit, kdy se klient do Centra vrátí. Po dobu mimo zařízení by klient měl používat ochranu dýchacích cest.

Květen v kostce

V květnu jsme se již snažili pro naše klienty plánovat akce tak, jak jsme byli zvyklí před příchodem COVIDU.

V pátek 15. května přijel mezi naše klienty se svým programem pan Vízner s partnerkou. Jejich vystoupení se konalo v naší nové společenské místnosti a i vystupující přivítali hezké a příjemné prostředí této místnosti. Vystoupení se jmenovalo „Ty naše písničky, jsou jako perličky“ a všem se moc líbilo. Známé české písničky si s účinkujícími notoval celý sál a všichni odcházeli spokojení a v dobré náladě.

Určitě budou následovat další obdobné akce, samozřejmě, pokud to situace dovolí.

V tomto měsíci přijeli poprvé po dlouhé pauze potěšit naše klienty pejsci ze sdružení PESSOS a úsměvy na rtech tentokrát vykouzlili klientům na odděleních DZR.

S velkým ohlasem se setkala znovuobnovená „Taneční terapie s Evou“. Všichni si tanečky a písničky užívali a terapii pojali jako společenskou událost, což jsme uvítali s radostí.

V květnu již probíhaly pravidelné pondělní soutěže, klienti se scházeli při cvičení, muzikoterapiích s paní Štěpánovou.

Probíhaly už i společné mše s páterem Misařem.

Klienti se scházeli v pátek v rámci „videokavárny“, většinou při sledování známých českých filmů a pohádek.

Své služby již pravidelně poskytuje v kadeřnickém salónu nebo na jednotlivých odděleních kadeřnice paní Kasperová.

Probíhají rovněž prodeje drogistického a dárkového zboží paní Pazderníkové na naší recepci.

Klienti rovněž navštěvují za hezkého počasí zvířata na naší zahradě a někteří chodí pečovat i o naše kobylky Amálku a Tiramisu.

I nadále probíhají pravidelné aktivizace na odděleních.

Doufejme, že nám situace bude přát a budeme moci pro klienty plánovat další hezké akce, výlety a podobně.

Pravidla pro návštěvy v Centru Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatel sociálních služeb od 24. 5. 2021 do odvolání

Návštěvy, prosím, objednávejte ve všední dny v době 8:00 – 14:00 hodin

Telefony na sociální pracovnice:

 • 318 679 408
 • 778 098 381
 • 774 810 236
 • 774 499 027

Návštěvy budou probíhat v pracovní dny: pondělí, středa, pátek vždy od 13:00 do 15:00 hodin. Poslední návštěva bude v 14:30 hodin.

V případě volních termínů a časů je možné po dohodě návštěvu prodloužit.

Podmínky návštěvy:

 1. K jednomu klientovi max. 2 osoby 1x týdně
 2. Každá osoba, která chce navštívit blízkého v zařízení, musí předložit písemný doklad o tom, že:
  • absolvovala nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT – PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru Sars CoV – 2 s negativním výsledkem (Nejbližší odběrové místo pro naši oblast je Oblastní nemocnice Příbram.)
  • nebo o tom, že max. 180 dnů před dnem návštěvy prodělala onemocnění Covid – 19
  • nebo se prokáže dokladem o provedeném očkování proti Covid – 19, přičemž od aplikace 1. dávky uplynulo nejméně 22 dní (v případě jednodávkové vakcíny uplynulo nejméně 14 dní od její aplikace)
  • nebo certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o ukončeném očkování

  Centrum Rožmitál p. Tř. nabízí možnost provedení antigenního testu za 200,-Kč pro předem objednané návštěvy. Nutno nahlásit při objednání návštěvy.

 3. dodržení hygienických podmínek:
  • použití po celou dobu návštěvy respirátoru třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu (U dětí od 2 do 15-ti let je povinnost mít zakrytá ústa i nos rouškou, šátkem či jinou látkou.
  • jednorázové rukavice
  • dezinfekce
  • měření tělesné teploty
  • podepsání čestného prohlášení

Pokud dojde k porušení hygienických podmínek, bude návštěva ihned ukončena a další návštěva nebude umožněna.

Návštěvy budou probíhat pouze na předem vyhrazených místech.

Prosíme o dodržování všech hygienických podmínek a trpělivost.

Snažíme se Vám i klientům umožnit setkání, ale hlavně klienty ochránit.

Dovolená a vycházky klientů mimo zařízení:

 • Vždy je nutné dopředu nahlásit na oddělení, dovolené nejpozději 3 dny dopředu.
 • Dovolená nebo vycházka mimo areál zařízení bude umožněna za těchto podmínek:
  – klient v průběhu vycházky používá respirátor (FFP2, KN95) nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky.
 • Při odchodu ze zařízení je nutné nahlásit, kdy se klient do Centra vrátí.

Ohlédnutí za uplynulým rokem

Při ohlédnutí za uplynulým rokem 2020 je asi většina z nás ráda, že je za námi, a že jsme jej přežili, „jak se dalo“.

V našem Centru jsme vždy pro naše klienty připravovali celou řadu akcí, výletů, soutěží a různých aktivit. V loňském roce jsme toho ale bohužel díky omezením souvisejícím s nemocí COVID -19 pro naše uživatele mnoho uskutečnit nemohli, a tak se akce rušily, případně odkládaly na neurčito.

Leden jsme tak, jako v předchozích letech, pojali odpočinkově, po akcemi nabitém prosinci. Většinou se konaly aktivizace na jednotlivých odděleních, přijeli pejsci ze sdružení PESSOS, předávaly se ještě pozdní dárky od Ježíškových vnoučat a podobně.

Na únor jsme měli naplánovanou Masopustní veselici, která je tradiční únorovou akcí. Zábava se vydařila nejen díky vtipným a hezkým maskám, ale i díky výbornému občerstvení. Terapeutky v maskách dokonce navštívily děti v mateřské školce. Těm se masky moc líbily a zazpívaly terapeutkám písničky a zatancovaly si s nimi.

I v únoru probíhaly aktivizace na jednotlivých odděleních, klienty navštěvovali pejsci ze sdružení PESSOS, za klienty přišly pracovnice rožmitálské knihovny a předčítaly zájemcům z knížek o Rožmitále a jeho okolí. Nechybělo ani posezení s únorovými oslavenci.

Ještě v první polovině března jsme připravovali soutěže a další aktivity, ale z důvodu zhoršení situace jsme aktivizovali pouze na jednotlivých odděleních, aby se klienti mezi sebou nemísili.

Ani v dubnu jsme žádné společné aktivity pro klienty neplánovali. Ti začali za hezkého počasí chodit na procházky na zahradu, šili roušky, pekli, trénovali paměť a podobně. Vše ale probíhalo vždy v rámci jednotlivých oddělení. Jediným překvapením byla návštěva čarodějnic, které přiletěly 30. dubna a zaletěly za klienty na pokoje. Tak jako vždy byly masky vyvedené a všem se moc líbily.

I měsíc květen byl ve znamení aktivizací pouze v rámci jednotlivých oddělení, pekly se bramboráky, chodilo se na zahradu na procházku, aktivizovalo se na odděleních.

V červnu jsme po dlouhé době uspořádali společnou akci, a to grilování na zahradě. Mohli se tak po dlouhé době setkat známí z různých oddělení. Všichni si na špekáčcích a pivu náramně pochutnali a nechyběla ani živá hudba v podání pana Velíška s kolegou.

Klienti navštěvovali lamy a koně na zahradě, pořádali jsme pro ně promítání filmů v rámci videokavárny a nadále se aktivizovalo v rámci oddělení.

V červenci se kulturní a společenský život v Centru začal pomalu vracet k normálu. Začaly se konat společné soutěže, uskutečnila se po dlouho době muzikoterapie s paní Štěpánovou, začali jezdit pejsci ze sdružení PESSOS a dokonce jsme uspořádali i dva výlety, a to na Svatou Horu a do zámecké obory do Blatné. Tam krmili výletníci ochočené a přítulné daňky.

V srpnu jsme pro klienty uspořádali další grilování, konaly se společné soutěže, opět mezi klienty přijeli pejsci ze sdružení PESSOS a konalo se i předávání dárků srpnovým oslavencům. V tomto měsíci naše Centrum navštívila i hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová, která si přijela prohlédnout zařízení, kam kraj v posledních letech investoval nemalé finanční prostředky. Potěšilo nás uznání paní hejtmanky, která uznala, že peníze byly investovány dobře a že by kraj takových zařízení potřeboval více. Byla spokojená jak s rekonstrukcí jednotlivých budov, tak i s okolím domova.

V září jsme pro klienty uspořádali muzikoterapii s paní Štěpánovou, klienti se scházeli při promítání filmů v rámci videokavárny a byly předány i dárky zářijovým oslavencům. Stihli jsme uspořádat i vystoupení pana Černohouze s kolegou, kdy při interpretaci lidových písniček za doprovodu kytary a harmoniky zpívala celá jídelna. Vystoupení se všem zúčastněným moc líbilo.

V říjnu jsme místo setkání domovů v rámci Sportovních her uspořádali toto klání pouze pro naše družstva, která terapeutky sestavily na jednotlivých odděleních. Hry to byly opravdu vydaření a s určitostí nebyly poslední, rozhodli jsme se, že v podobném stylu je pro naše klienty uspořádáme někdy v létě, samozřejmě, jak nám to situace dovolí. Vítězné týmy se druhý den po hrách sešly a pochutnaly si při společném posezení na dortu, který vybojovalo družstvo, které obsadilo první místo.

Poslední akcí, která se v našem Centru konala, byly volby do senátu ČR.

Poté se již další akce nekonaly a klienti byli izolováni na jednotlivých odděleních a později i na pokojích.

Ani v listopadu se situace nezměnila a v Centru jsme žádné akci nepořádali.

V prosinci, kdy se situace ustálila, začaly postupně probíhat aktivizace na jednotlivých odděleních a to převážně práce na vánoční výzdobě, pečení, předávání dárků od Ježíškových vnoučat a dalších dárců, kteří se rozhodli potěšit naše seniory a udělat jim radost v této nelehké době.

Konaly se i pravidelné vánoční besedy s panem ředitelem a to na jednotlivých odděleních. Nepořádali jsme společnou Mikulášskou veselici, ale o čerta, anděla a Mikuláše klienti nepřišli, ti je totiž navštívili přímo na pokojích a předali jim mikulášské balíčky.

Ani v tomto nelehkém roce nevynechalo vedení Centra každoroční tradici a navštívilo naše klienty na Štědrý den a popřálo jim krásný Štědrý večer a dobrou chuť k výtečné večeři, kdy byla možnost vybrat si hned z několika variant. A samozřejmě nechyběl ani slavnostní přípitek.

Silvestrovské posezení a rozloučení s rokem 2020 jsme museli z důvodu nepříznivé epidemiologické situace vynechat.

Rok 2020 nebyl na akce a různé aktivity pro naše klienty příznivý a musíme si přiznat, že si klienti opravdu mnoho zábavy neužili. Doufejme, že rok 2021 i přes nepříliš optimistický začátek bude v tomto směru příznivější a klienti si v našem Centru užijí spoustu zábavy a povyražení, tak, jak byli z předchozích let zvyklí.

Ještě bychom touto cestou chtěli poděkovat všem studentům, brigádníkům i dobrovolníkům, kteří nám pomohli v době největší nouze a poskytovali péči klientům za zaměstnance, kteří byli nemocní v karanténě. Moc a moc si Vás všech vážíme a z celého srdce děkujeme. Je škoda, že takových lidí, kteří neváhají v době nouze pomoci, a přiložit ruku k dílu, není více.

Naše díky patří všem i za věcné dary, kterými podporovali nejen naše klienty, ale i zaměstnance v těchto nelehkých časech

Děkujeme vám všem.

GALERIE: Malování kamínků

UPOZORNĚNÍ!!!

CENTRUM ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM, POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
NABÍZÍ S ÚČINNOSTÍ OD PONDĚLÍ 14. 12. 2020 MOŽNOST TESTOVAT NÁVŠTĚVY ANTIGENNÍMI TESTY

CENA TESTU BUDE 200 Kč.

Virtuální prohlídka

Centrum
Rožmitál pod Třemšínem,

poskytovatel sociálních služeb

Na Spravedlnosti 589,
262 42 Rožmitál pod Třemšínem

Telefon: 318 679 411 - ústředna
Fax: 318 679 440 (420)
E-mail: info@centrumrozmital.cz
Terapeutické jezírkoCENTRUM ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM, poskytovatel sociálních služeb - idatabaze.czDomovy důchodců (senior centrum, centra) - idatabaze.cz