Plán akcí
akce na měsíc srpen 2022
Spolupracujeme
projekt
Archív

Akce v březnu

1. března  jsme pro naše klienty uspořádali „Masopustní veselici“. Byla to první letošní větší akce a můžeme konstatovat, že se vydařila. Sešel se na ní menší počet klientů, než bývá zvykem, neboť to byla první akce po zrušení karanténních opatření, ale vůbec to nebylo na škodu. O dobrou náladu se postarala „Muzika Víti Maršíka“  a nemalou měrou k ní přispělo i výborné občerstvení. Samozřejmě nechyběly ani masopustní maškary, do kterých se převlíkly naše terapeutky a jedna klientka.  Všichni se rozcházeli s tím, že prožili příjemné odpoledne.

8. března jsme jako malý dárek k MDŽ objednaly hudební vystoupení pana Víznera s partnerkou s tématem staropražských písniček. Vystoupení se všem moc líbilo a účinkující byli odměněni vřelým potleskem.  

Nezapomněli jsem ani na ženy a jejich svátek. Občanské sdružení Rožmitálský senior zakoupilo barevné petrklíče, a všechny klientky dostaly hezkou kytičku.

24. března se konaly besedy pana ředitele Ing. Halenkovského s klienty jednotlivých oddělení. V 9:00 hodin navštívil klienty na oddělení DZR2 a seznámil je s plánovaným zdražením služeb za stravu a ubytování od května 2022. Rovně je seznámil s plánovanou „zahradní slavností“, která se bude konat 4. června na naší zahradě. Na stejné téma probíhaly i besedy na oddělení DZR1 a později na oddělení DS1.  Na pavilonu se besedy s panem ředitelem nekonaly, protože tato oddělení se nacházela v karanténě a nebylo možné klienty shromažďovat.

I v březnu se konaly pravidelné akce jako soutěže, cvičení, taneční terapie, aktivizace na odděleních s tématikou velikonoc.

Všichni doufáme, že duben bude klidnější a nebudeme muset akce rušit.

Virtuální prohlídka
Centrum
Rožmitál pod Třemšínem,

poskytovatel sociálních služeb

Na Spravedlnosti 589,
262 42 Rožmitál pod Třemšínem

Telefon: 318 679 411 - ústředna
Fax: 318 679 440 (420)
E-mail: klienti@centrumrozmital.cz
Terapeutické jezírkoCENTRUM ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM, poskytovatel sociálních služeb - idatabaze.czDomovy důchodců (senior centrum, centra) - idatabaze.cz