Plán akcí na říjen 2020
akce na měsíc říjen 2020
Spolupracujeme
projekt
Archív

Ohlédnutí za uplynulým rokem

Při ohlédnutí za uplynulým rokem 2020 je asi většina z nás ráda, že je za námi, a že jsme jej přežili, „jak se dalo“.

V našem Centru jsme vždy pro naše klienty připravovali celou řadu akcí, výletů, soutěží a různých aktivit. V loňském roce jsme toho ale bohužel díky omezením souvisejícím s nemocí COVID -19 pro naše uživatele mnoho uskutečnit nemohli, a tak se akce rušily, případně odkládaly na neurčito.

Leden jsme tak, jako v předchozích letech, pojali odpočinkově, po akcemi nabitém prosinci. Většinou se konaly aktivizace na jednotlivých odděleních, přijeli pejsci ze sdružení PESSOS, předávaly se ještě pozdní dárky od Ježíškových vnoučat a podobně.

Na únor jsme měli naplánovanou Masopustní veselici, která je tradiční únorovou akcí. Zábava se vydařila nejen díky vtipným a hezkým maskám, ale i díky výbornému občerstvení. Terapeutky v maskách dokonce navštívily děti v mateřské školce. Těm se masky moc líbily a zazpívaly terapeutkám písničky a zatancovaly si s nimi.

I v únoru probíhaly aktivizace na jednotlivých odděleních, klienty navštěvovali pejsci ze sdružení PESSOS, za klienty přišly pracovnice rožmitálské knihovny a předčítaly zájemcům z knížek o Rožmitále a jeho okolí. Nechybělo ani posezení s únorovými oslavenci.

Ještě v první polovině března jsme připravovali soutěže a další aktivity, ale z důvodu zhoršení situace jsme aktivizovali pouze na jednotlivých odděleních, aby se klienti mezi sebou nemísili.

Ani v dubnu jsme žádné společné aktivity pro klienty neplánovali. Ti začali za hezkého počasí chodit na procházky na zahradu, šili roušky, pekli, trénovali paměť a podobně. Vše ale probíhalo vždy v rámci jednotlivých oddělení. Jediným překvapením byla návštěva čarodějnic, které přiletěly 30. dubna a zaletěly za klienty na pokoje. Tak jako vždy byly masky vyvedené a všem se moc líbily.

I měsíc květen byl ve znamení aktivizací pouze v rámci jednotlivých oddělení, pekly se bramboráky, chodilo se na zahradu na procházku, aktivizovalo se na odděleních.

V červnu jsme po dlouhé době uspořádali společnou akci, a to grilování na zahradě. Mohli se tak po dlouhé době setkat známí z různých oddělení. Všichni si na špekáčcích a pivu náramně pochutnali a nechyběla ani živá hudba v podání pana Velíška s kolegou.

Klienti navštěvovali lamy a koně na zahradě, pořádali jsme pro ně promítání filmů v rámci videokavárny a nadále se aktivizovalo v rámci oddělení.

V červenci se kulturní a společenský život v Centru začal pomalu vracet k normálu. Začaly se konat společné soutěže, uskutečnila se po dlouho době muzikoterapie s paní Štěpánovou, začali jezdit pejsci ze sdružení PESSOS a dokonce jsme uspořádali i dva výlety, a to na Svatou Horu a do zámecké obory do Blatné. Tam krmili výletníci ochočené a přítulné daňky.

V srpnu jsme pro klienty uspořádali další grilování, konaly se společné soutěže, opět mezi klienty přijeli pejsci ze sdružení PESSOS a konalo se i předávání dárků srpnovým oslavencům. V tomto měsíci naše Centrum navštívila i hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová, která si přijela prohlédnout zařízení, kam kraj v posledních letech investoval nemalé finanční prostředky. Potěšilo nás uznání paní hejtmanky, která uznala, že peníze byly investovány dobře a že by kraj takových zařízení potřeboval více. Byla spokojená jak s rekonstrukcí jednotlivých budov, tak i s okolím domova.

V září jsme pro klienty uspořádali muzikoterapii s paní Štěpánovou, klienti se scházeli při promítání filmů v rámci videokavárny a byly předány i dárky zářijovým oslavencům. Stihli jsme uspořádat i vystoupení pana Černohouze s kolegou, kdy při interpretaci lidových písniček za doprovodu kytary a harmoniky zpívala celá jídelna. Vystoupení se všem zúčastněným moc líbilo.

V říjnu jsme místo setkání domovů v rámci Sportovních her uspořádali toto klání pouze pro naše družstva, která terapeutky sestavily na jednotlivých odděleních. Hry to byly opravdu vydaření a s určitostí nebyly poslední, rozhodli jsme se, že v podobném stylu je pro naše klienty uspořádáme někdy v létě, samozřejmě, jak nám to situace dovolí. Vítězné týmy se druhý den po hrách sešly a pochutnaly si při společném posezení na dortu, který vybojovalo družstvo, které obsadilo první místo.

Poslední akcí, která se v našem Centru konala, byly volby do senátu ČR.

Poté se již další akce nekonaly a klienti byli izolováni na jednotlivých odděleních a později i na pokojích.

Ani v listopadu se situace nezměnila a v Centru jsme žádné akci nepořádali.

V prosinci, kdy se situace ustálila, začaly postupně probíhat aktivizace na jednotlivých odděleních a to převážně práce na vánoční výzdobě, pečení, předávání dárků od Ježíškových vnoučat a dalších dárců, kteří se rozhodli potěšit naše seniory a udělat jim radost v této nelehké době.

Konaly se i pravidelné vánoční besedy s panem ředitelem a to na jednotlivých odděleních. Nepořádali jsme společnou Mikulášskou veselici, ale o čerta, anděla a Mikuláše klienti nepřišli, ti je totiž navštívili přímo na pokojích a předali jim mikulášské balíčky.

Ani v tomto nelehkém roce nevynechalo vedení Centra každoroční tradici a navštívilo naše klienty na Štědrý den a popřálo jim krásný Štědrý večer a dobrou chuť k výtečné večeři, kdy byla možnost vybrat si hned z několika variant. A samozřejmě nechyběl ani slavnostní přípitek.

Silvestrovské posezení a rozloučení s rokem 2020 jsme museli z důvodu nepříznivé epidemiologické situace vynechat.

Rok 2020 nebyl na akce a různé aktivity pro naše klienty příznivý a musíme si přiznat, že si klienti opravdu mnoho zábavy neužili. Doufejme, že rok 2021 i přes nepříliš optimistický začátek bude v tomto směru příznivější a klienti si v našem Centru užijí spoustu zábavy a povyražení, tak, jak byli z předchozích let zvyklí.

Ještě bychom touto cestou chtěli poděkovat všem studentům, brigádníkům i dobrovolníkům, kteří nám pomohli v době největší nouze a poskytovali péči klientům za zaměstnance, kteří byli nemocní v karanténě. Moc a moc si Vás všech vážíme a z celého srdce děkujeme. Je škoda, že takových lidí, kteří neváhají v době nouze pomoci, a přiložit ruku k dílu, není více.

Naše díky patří všem i za věcné dary, kterými podporovali nejen naše klienty, ale i zaměstnance v těchto nelehkých časech

Děkujeme vám všem.

Virtuální prohlídka
Centrum
Rožmitál pod Třemšínem,

poskytovatel sociálních služeb

Na Spravedlnosti 589,
262 42 Rožmitál pod Třemšínem

Telefon: 318 679 411 - ústředna
Fax: 318 679 440 (420)
E-mail: info@centrumrozmital.cz
Terapeutické jezírkoCENTRUM ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM, poskytovatel sociálních služeb - idatabaze.czDomovy důchodců (senior centrum, centra) - idatabaze.cz