Spolupracujeme

projekt

Archív

Září v kostce

I v září, přes již chladnější počasí jsme pro naše klienty připravili celou řadu akcí.

10. září se konalo poslední z plánovaných „grilování“. To se uskutečnilo, bohužel, na jídelně, protože počasí nám nepřálo a nebylo nám tentokrát příznivě nakloněno. Zábava bylo výborná, o což se postarala přítomná hudba, a to pan Voříšek s kolegou. I dozlatova opečené špekáčky všem chutnaly. Nechybělo ani pivko, kterým mohli klienti opečenou dobrotu zapíjet. Všem se posezení líbilo a nezbývá nám již jen čekat na příští rok, kdy se budeme zase scházet venku u krbu.

Hned druhý den po grilování, tedy 11. září, se klienti vydali do Blatné, kde spřátelený domov seniorů pořádal další ročník jejich „Blatenské rolničky“, setkání, které je zaměřené na hudbu, zpěv, tanec, recitaci a podobně. Naši účinkující zpěváci se setkali se starými známými, představili svůj repertoár písní, při kterých je doprovázel náš dvorní harmonikář, pan Voříšek. Celý den si báječně užili a vrátili se plni zážitků.

V pátek 13. září se uskutečnil výlet do skanzenu ve Vysokém Chlumci. Počasí bylo na cestování příjemné, výletníci prošli pomalu celý skanzen, všechna stavení, stodoly a vše, co k hospodářství v minulosti náleželo. Zavzpomínali na zvyky, tradice, nástroje a nářadí, které dříve běžně používali v každodenním životě. Nechyběl ani výklad průvodce, který jim některé věci oživil a přiblížil. Odpoledne se vrátili unavení, ale určitě příjemně a plni zážitků a vzpomínek.

V úterý 17. září navštívila větší skupina našich klientů oboru v Hutích. Touto cestou patří poděkování panu JUDr. Kaiserovi, který nám návštěvu umožnil a panu Křivánkovi, který měl naše klienty v oboře na starost. Počasí nám bohužel nebylo nakloněno, a tak klienti návštěvu u daňků neprotahovali a postupně se vraceli promrzlí domů. Určitě tuto návštěvu, pokud nám to bude umožněno, zopakujeme v příštím roce za příznivějších podmínek.

Ve čtvrtek, 19. září se naši klienti zúčastnili „Sportovních her“, které pořádal Domov Pod Kavčí Skálou. Počasí celkem vyšlo, a tak se některé ze soutěží konaly venku. Našim zástupcům se v Říčanech líbilo a vrátili se unavení, ale plni zážitků.

I v průběhu měsíce srpna se konaly pravidelné akce jako soutěže, cvičení, aktivizace na odděleních. Probíhala muzikoterapie s paní Štěpánovou, keramika v klubu. Své služby poskytovaly kadeřnice, pedikérka, konaly se prodeje textilu i drogerie. Mezi klienty zavítali rovněž pejsci ze sdružení PESSOS.

Na naše seniory čeká 1. října oslava Dne seniorů a 9. října pořádáme pro spřátelené domovy další ročník našich „Sportovních her“.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem sponzorům, kteří neváhali, a na zdárný průběh našich her přispěli jak věcnými, tak i finančními dary. Ještě se najdou mezi námi lidé, kterým není stáří a staří lidé lhostejní.

Výlety v srpnu

I druhý prázdninový měsíc si klienti v našem Centru užívali aktivně.

Hned 6. srpna se skupinka našich klientů vypravila na návštěvu Zoologické zahrady Ohrada nedaleko Hluboké nad Vltavou. Počasí bylo příznivé a výlet se sice s menšími komplikacemi vydařil a klienti se vrátili spokojení.

Na 15. srpna bylo naplánované další z letošních grilování. I když počasí bylo jako na vážkách, klienti se nakonec sešli na zahradě u krbu. K dobré náladě přispěli naši muzikanti pan Voříšek spolu s panem Zlatohlávkem a samozřejmě i dobré špekáčky s chlazeným pivkem. Počasí vydrželo a všichni odcházeli s dobrou náladou.

V pátek 23. srpna se jelo na prohlídku lesního divadla do Podlesí. Tento výlet si naplánovali klienti, kteří chodí do „klubu“ a o divadle a hrách tam hraných si vyprávěli a četli. Návštěvu tohoto divadla si spojili s piknikem v lese, kdy si pochutnávali na vlastnoručně pečeném koláči a kávičce. Poděkování patří touto cestou paní starostce a zaměstnancům obce Podlesí, kteří nám umožnili dojet s našimi klienty až do blízkosti divadla, neboť delší cesta by pro ně byla namáhavá, ne-li nemožná.

Posledním výletem naplánovaným na měsíc srpen byl výlet do Šťáhlav, do loveckého zámku Kozel. Klienti se prošli krásným udržovaným parkem, poseděli v zámecké kavárně u dobré kávy a na závěr absolvovali prohlídku zámku. Také tento výlet se všem účastníkům moc líbil a užili si jej.

I v srpnu jsme měli pro klienty připraveny pravidelné akce, jako soutěže, cvičení, hudební a keramický kroužek, muzikoterapie s paní Štěpánovou. Mezi klienty zavítali psí kamarádi ze sdružení PESSOS, konaly se mše s páterem Misařem i prodeje textilu a drogerie. Nechybělo ani tradiční posezení se srpnovými oslavenci.

Aktuality

Centrum
Rožmitál pod Třemšínem,

poskytovatel sociálních služeb

Na Spravedlnosti 589,
262 42 Rožmitál pod Třemšínem

Telefon: 318 679 411 - ústředna
Fax: 318 679 440 (420)
E-mail: info@centrumrozmital.cz

Plán akcí na říjen 2019

akce na měsíc říjen 2019CENTRUM ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM, poskytovatel sociálních služeb - idatabaze.czDomovy důchodců (senior centrum, centra) - idatabaze.cz