Spolupracujeme

projekt

Archív

Ohlédnutí za uplynulým rokem

Při ohlédnutí za uplynulým rokem 2020 je asi většina z nás ráda, že je za námi, a že jsme jej přežili, „jak se dalo“.

V našem Centru jsme vždy pro naše klienty připravovali celou řadu akcí, výletů, soutěží a různých aktivit. V loňském roce jsme toho ale bohužel díky omezením souvisejícím s nemocí COVID -19 pro naše uživatele mnoho uskutečnit nemohli, a tak se akce rušily, případně odkládaly na neurčito.

Leden jsme tak, jako v předchozích letech, pojali odpočinkově, po akcemi nabitém prosinci. Většinou se konaly aktivizace na jednotlivých odděleních, přijeli pejsci ze sdružení PESSOS, předávaly se ještě pozdní dárky od Ježíškových vnoučat a podobně.

Na únor jsme měli naplánovanou Masopustní veselici, která je tradiční únorovou akcí. Zábava se vydařila nejen díky vtipným a hezkým maskám, ale i díky výbornému občerstvení. Terapeutky v maskách dokonce navštívily děti v mateřské školce. Těm se masky moc líbily a zazpívaly terapeutkám písničky a zatancovaly si s nimi.

I v únoru probíhaly aktivizace na jednotlivých odděleních, klienty navštěvovali pejsci ze sdružení PESSOS, za klienty přišly pracovnice rožmitálské knihovny a předčítaly zájemcům z knížek o Rožmitále a jeho okolí. Nechybělo ani posezení s únorovými oslavenci.

Ještě v první polovině března jsme připravovali soutěže a další aktivity, ale z důvodu zhoršení situace jsme aktivizovali pouze na jednotlivých odděleních, aby se klienti mezi sebou nemísili.

Ani v dubnu jsme žádné společné aktivity pro klienty neplánovali. Ti začali za hezkého počasí chodit na procházky na zahradu, šili roušky, pekli, trénovali paměť a podobně. Vše ale probíhalo vždy v rámci jednotlivých oddělení. Jediným překvapením byla návštěva čarodějnic, které přiletěly 30. dubna a zaletěly za klienty na pokoje. Tak jako vždy byly masky vyvedené a všem se moc líbily.

I měsíc květen byl ve znamení aktivizací pouze v rámci jednotlivých oddělení, pekly se bramboráky, chodilo se na zahradu na procházku, aktivizovalo se na odděleních.

V červnu jsme po dlouhé době uspořádali společnou akci, a to grilování na zahradě. Mohli se tak po dlouhé době setkat známí z různých oddělení. Všichni si na špekáčcích a pivu náramně pochutnali a nechyběla ani živá hudba v podání pana Velíška s kolegou.

Klienti navštěvovali lamy a koně na zahradě, pořádali jsme pro ně promítání filmů v rámci videokavárny a nadále se aktivizovalo v rámci oddělení.

V červenci se kulturní a společenský život v Centru začal pomalu vracet k normálu. Začaly se konat společné soutěže, uskutečnila se po dlouho době muzikoterapie s paní Štěpánovou, začali jezdit pejsci ze sdružení PESSOS a dokonce jsme uspořádali i dva výlety, a to na Svatou Horu a do zámecké obory do Blatné. Tam krmili výletníci ochočené a přítulné daňky.

V srpnu jsme pro klienty uspořádali další grilování, konaly se společné soutěže, opět mezi klienty přijeli pejsci ze sdružení PESSOS a konalo se i předávání dárků srpnovým oslavencům. V tomto měsíci naše Centrum navštívila i hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová, která si přijela prohlédnout zařízení, kam kraj v posledních letech investoval nemalé finanční prostředky. Potěšilo nás uznání paní hejtmanky, která uznala, že peníze byly investovány dobře a že by kraj takových zařízení potřeboval více. Byla spokojená jak s rekonstrukcí jednotlivých budov, tak i s okolím domova.

V září jsme pro klienty uspořádali muzikoterapii s paní Štěpánovou, klienti se scházeli při promítání filmů v rámci videokavárny a byly předány i dárky zářijovým oslavencům. Stihli jsme uspořádat i vystoupení pana Černohouze s kolegou, kdy při interpretaci lidových písniček za doprovodu kytary a harmoniky zpívala celá jídelna. Vystoupení se všem zúčastněným moc líbilo.

V říjnu jsme místo setkání domovů v rámci Sportovních her uspořádali toto klání pouze pro naše družstva, která terapeutky sestavily na jednotlivých odděleních. Hry to byly opravdu vydaření a s určitostí nebyly poslední, rozhodli jsme se, že v podobném stylu je pro naše klienty uspořádáme někdy v létě, samozřejmě, jak nám to situace dovolí. Vítězné týmy se druhý den po hrách sešly a pochutnaly si při společném posezení na dortu, který vybojovalo družstvo, které obsadilo první místo.

Poslední akcí, která se v našem Centru konala, byly volby do senátu ČR.

Poté se již další akce nekonaly a klienti byli izolováni na jednotlivých odděleních a později i na pokojích.

Ani v listopadu se situace nezměnila a v Centru jsme žádné akci nepořádali.

V prosinci, kdy se situace ustálila, začaly postupně probíhat aktivizace na jednotlivých odděleních a to převážně práce na vánoční výzdobě, pečení, předávání dárků od Ježíškových vnoučat a dalších dárců, kteří se rozhodli potěšit naše seniory a udělat jim radost v této nelehké době.

Konaly se i pravidelné vánoční besedy s panem ředitelem a to na jednotlivých odděleních. Nepořádali jsme společnou Mikulášskou veselici, ale o čerta, anděla a Mikuláše klienti nepřišli, ti je totiž navštívili přímo na pokojích a předali jim mikulášské balíčky.

Ani v tomto nelehkém roce nevynechalo vedení Centra každoroční tradici a navštívilo naše klienty na Štědrý den a popřálo jim krásný Štědrý večer a dobrou chuť k výtečné večeři, kdy byla možnost vybrat si hned z několika variant. A samozřejmě nechyběl ani slavnostní přípitek.

Silvestrovské posezení a rozloučení s rokem 2020 jsme museli z důvodu nepříznivé epidemiologické situace vynechat.

Rok 2020 nebyl na akce a různé aktivity pro naše klienty příznivý a musíme si přiznat, že si klienti opravdu mnoho zábavy neužili. Doufejme, že rok 2021 i přes nepříliš optimistický začátek bude v tomto směru příznivější a klienti si v našem Centru užijí spoustu zábavy a povyražení, tak, jak byli z předchozích let zvyklí.

Ještě bychom touto cestou chtěli poděkovat všem studentům, brigádníkům i dobrovolníkům, kteří nám pomohli v době největší nouze a poskytovali péči klientům za zaměstnance, kteří byli nemocní v karanténě. Moc a moc si Vás všech vážíme a z celého srdce děkujeme. Je škoda, že takových lidí, kteří neváhají v době nouze pomoci, a přiložit ruku k dílu, není více.

Naše díky patří všem i za věcné dary, kterými podporovali nejen naše klienty, ale i zaměstnance v těchto nelehkých časech

Děkujeme vám všem.

POZOR ZMĚNA!!!

S ÚČINNOSTÍ OD 4. 1. 2021 BUDOU NÁVŠTĚVY U KLIENTŮ CENTRA ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM, POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PROBÍHAT NA OBJEDNÁNÍ, A TO VE DNECH

PONDĚLÍ – STŘEDA – PÁTEK

PODMÍNKY NÁVŠTĚV ZŮSTÁVAJÍ STEJNÉ

Aktualizovaný doporučený postup návštěv

Dne 22. 12. 2020 aktualizovaný doporučený postup pro aplikaci krizového usnesení Vlády ČR č. 1370 ohledně umožnění vycházení klientů domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem mimo areál zařízení v době epidemie COVID-19.

PŘÍLOHA: Doporučení č. 18

GALERIE: Malování kamínků

UPOZORNĚNÍ!!!

CENTRUM ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM, POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
NABÍZÍ S ÚČINNOSTÍ OD PONDĚLÍ 14. 12. 2020 MOŽNOST TESTOVAT NÁVŠTĚVY ANTIGENNÍMI TESTY

CENA TESTU BUDE 200 Kč.

Aktuality

Virtuální prohlídka

Centrum
Rožmitál pod Třemšínem,

poskytovatel sociálních služeb

Na Spravedlnosti 589,
262 42 Rožmitál pod Třemšínem

Telefon: 318 679 411 - ústředna
Fax: 318 679 440 (420)
E-mail: info@centrumrozmital.cz
Terapeutické jezírkoCENTRUM ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM, poskytovatel sociálních služeb - idatabaze.czDomovy důchodců (senior centrum, centra) - idatabaze.cz