Spolupracujeme

projekt

Archív

Červencové akce pro naše seniory

11. července se naši klienti v doprovodu terapeutek vypravili na výlet do skanzenu ve Vysokém Chlumci. Navštívili různá stavení, jako obytný dům z Arnoštova, obytný dům z Mašova, kovárnu z Počepic, vodní pilu (katr) z Dolní Sloupnice, vodní mlýn z Radešic, stodolu (seník) z Brd, velký včelín ze Sedlčan a další a další budovy krásného skanzenu. Spolu s průvodkyní a terapeutkami si připomněli, k čemu se používalo různé náčiní, zavzpomínali, zda ho měli doma a podobně. Počasí výletníkům přálo a vrátili se nadšení, plni dojmů a zážitků s tím, že už se těší, kam se pojede příště.

Další větší akcí, kterou jsme pro klienty v červenci pořádali, bylo druhé letošní grilování, které jsme naplánovali na středu, 18.7. To se tentokrát vydařilo, a protože nám počasí přálo, tak se grilovalo na naší zahradě. K dobré náladě přispělo tentokrát hudební duo pan Voříšek spolu s panem Zlatohlávkem. Všichni se báječně bavili, a nechybělo ani výborné pivo a špekáčky.

25. července se skupinka našich klientů vydala na plánovaný výlet do Rožmitálu pod Třemšínem. Klienti navštívili muzeum v Rožmitále a jeho rozličné expozice, například expozici pánů z Rožmitála, Jakuba Jana Ryby, expozici historických automobilů Aero a další. Další zastávkou bylo „cvokařské muzeum“ ve Starém Rožmitále a hrob Jakuba Jana Ryby na starorožmitálském hřbitově.

I nadále probíhaly soutěže, cvičení, taneční terapie. I o prázdninách se zpívalo při muzikoterapii s paní Štěpánovou.
Klienti se scházeli i při pravidelných „videokavárnách“, povídali si v cestovatelském klubu.

Probíhal i pravidelný prodej drogerie s paní Pazderníkovou a prodej textilu s paní Danielovou. Kadeřnické služby nám i o prázdninách poskytovala paní Straková.

Červen v kostce

Měsíc červen se nesl v duchu teplého až tropického počasí. I přesto se naši klienti zúčastnili celé řady akcí.

6. června se zástupci z řad klientů vypravili na setkání seniorů, které se pod názvem „Tuzemský um“ konalo v Domově seniorů Praha Háje. Senioři se utkali jak ve sportovních disciplínách, jako kuželky, střelba lukem, ruské kuželky a další, tak i v rozmanitých kvízech a vědomostních testech. Setkání se vydařilo, všichni přijeli plni zážitků a příjemně unaveni.

V ten samý den jsme pro klienty našeho Centra zajistili vystoupení pana Šimona Pečenky, které se uskutečnilo na jídelně. Pan Pečenka zazpíval písně známých českých interpretů, např. Karla Gotta, Valdemara Matušky, Václava Neckáře a dalších zpěváků. Vystoupení se setkalo s velkým ohlasem, známější melodie si klienti notovali společně s vystupujícím.

20. června se klienti v doprovodu terapeutek vydali na výlet do Blatné. Nenavštívili sice zámeckou expozici, ale přesto se jim výlet náramně líbil. Prošli se totiž krásnou zámeckou zahradou, kde se nacházejí ochočení daňci, kteří pro svůj mlsný jazyk neváhají některé návštěvníky i pronásledovat, aby dostali kousek usušeného chleba. V parku se setkali i s krásnými pávy. Na závěr výletu nechybělo ani posezení v cukrárně u kávy a zákusku.

28. června jsme se sešli při prvním letošním grilování. K dobré náladě přispělo hudební duo pan Velíšek s kolegou, který doplnil akordeon tentokrát pro nás novým nástrojem a to houslemi. Protože nám počasí nepřálo, sešli jsme se všichni na jídelně. Všichni klienti si na prvních letošních ugrilovaných špekáčcích moc pochutnali a určitě se budeme těšit na další setkání.

V červnu se rovněž konaly pravidelné besedy s panem ředitelem na jednotlivých odděleních Domova. Pan ředitel seznámil klienty s termínem dokončení rekonstrukce Centra, požádal je o shovívavost v souvislosti s určitým nepohodlím, hlukem a podobně. Rovněž uvedl důvody, proč byla zrušena pravidelná „zahradní slavnost“. Dále upozornil na to, aby se klienti zúčastňovali akcí, které jsou pro ně pořádány, aby se snažili v co nejvyšší míře zachovávat svoji soběstačnost. Žádal, aby klienti zapojili rodinné příslušníky do jejich doprovodů k lékařům a na vyšetření. Samozřejmě nechybělo ani poděkování personálu, za jeho náročnou a namáhavou práci.

I v měsíci červnu probíhaly pravidelné akce, jako soutěže, cvičení, taneční terapie, muzikoterapie a aktivizace na jednotlivých odděleních a samozřejmě fungoval i klub. Na mše pravidelně docházel páter Misař. V červnu byly zrušeny canisterapie a to z důvodu horkého počasí, které pejskům nesvědčí, hlavně pokud se cestování týká. Probíhaly i pravidelné prodeje drogerie a textilu. Klienti navštěvovali páteční videokavárnu a rovněž se scházeli v „cestovatelském klubu“.

Centrum
Rožmitál pod Třemšínem,

poskytovatel sociálních služeb

Na Spravedlnosti 589,
262 42 Rožmitál pod Třemšínem

Telefon: 318 679 411 - ústředna
Fax: 318 679 440 (420)
E-mail: info@centrumrozmital.cz

Plán akcí na srpen 2018
CENTRUM ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM, poskytovatel sociálních služeb - idatabaze.czDomovy důchodců (senior centrum, centra) - idatabaze.cz