Spolupracujeme

projekt

Archív

POVOLENÍ NÁVŠTĚV


S ÚČINNOSTÍ OD 22. 6. 2020 JE CENTRUM ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM OTEVŘENO PRO VEŘEJNOST.

NÁVŠTĚVY BUDOU PROBÍHAT DENNĚ od 10:00 do 18:00 HODIN.

Z DŮVODU EVIDENCE ŽÁDÁME NÁVŠTĚVY, ABY SE POCTIVĚ ZAPISOVALY DO NÁVŠTĚVNÍ KNIHY A VYPLŇOVALY POTŘEBNÉ ÚDAJE.

I NADÁLE ŽÁDÁME, ABY NÁVŠTĚVY POUŽÍVALY ROUŠKY,
DEZINFEKCI, PŘÍPADNĚ JEDNORÁZOVÉ RUKAVICE.
VŠECHNA TATO OPATŘENÍ JSOU PRO OCHRANU JEJICH RODINNÝCH PŘÍSLUŠNÍKŮ.

Podmínky návštěv v Centru Rožmitál ode dne 25. 5. 2020

Dovolujeme si Vám oznámit podmínky návštěv v Centru Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatel sociálních služeb ode dne 25.5.2020.

Důvodem nastavení těchto podmínek je prevence a možnost kontroly případného šíření nákazy Covid – 19. Tyto podmínky nebudou nastaveny na stálo a včas budete informování o obnovení běžného způsobu návštěv.

UPOZORNĚNÍ ŘEDITELE
POKUD NEBUDETE PŘEDEM OBJEDNÁNI, NEBUDETE VPUŠTĚNI DO ZAŘÍZENÍ!!!

Všechny návštěvy musí být předem ohlášeny na konkrétní čas a datum.

Pro rezervaci návštěv se obracejte ve všední dny od 7:00 hodin do 15:00 hodin telefonicky na sociální úsek: +420 774 499 027, +420 774 810 236, +420 778 098 381.

Přednostně je pro všechny návštěvy za předpokladu příznivého počasí doporučeno setkání ve venkovních prostorech.

Návštěvy jsou možné v určených dnech:

ÚTERÝ 9.00 – 11.00 hodin 14.00 – 16.00 hodin
ČTVRTEK 9.00 – 11.00 hodin 14.00 – 16.00 hodin
SOBOTA 13.00 – 16.00 hodin

Každou hodinu budou zaevidovány návštěvy pro maximálně 10 uživatelů. Pro každou návštěvu je vyhrazena maximálně 1 hodina. Každého uživatele mohou navštívit maximálně 2 osoby.

U imobilních uživatelů jsou možné návštěvy na pokoji za předpokladu, že se návštěvy mohou zúčastnit maximálně 2 osoby.

Každá navštěvující osoba je dotazována na symptomy koronavirové nákazy, pravdivost informací stvrdí svým podpisem.

Navštěvující osobě musí být změřena teplota. Pokud má navštěvující osoba teplotu nad 37,0 °C nebo pozitivní příznak nemoci, je návštěva zakázána.

Návštěva bude po celou dobu používat roušku, jednorázové rukavice a návleky.

Po každé návštěvě, případně i v jejím průběhu, je nutné větrání dané místnosti či pokoje.

Návštěvy nejsou umožněny u uživatelů umístěných na izolačním pokoji.

Nedoporučujeme nosit uživatelům žádné potraviny.

Umožňujeme videohovory s Vašimi blízkými

Vzhledem k současnému uzavření Centra Rožmitál pod Třemšínem, nabízíme od dnešního dne možnost kontaktu pro rodiny a klienty přes videohovor.

Podmínky uskutečnění hovoru:
– videohovor lze uskutečnit v pracovní dny od pondělí do pátku v době od 9 do 11 a od 13 do 15 hodin
maximální délka hovoru 10 minut

POSTUP PRO SPRÁVNÉ VOLÁNÍ:

1. nejprve si rodinný příslušník zavolá na oddělení, kde je klient ubytovaný a domluví si termín a čas hovoru
2. dostane přidělené telefonní číslo, na které bude moc přes aplikaci WhatsApp ve smluvený čas volat
3. ve smluvený čas rodinný příslušník zavolá na přidělené telefonní číslo za použití aplikace WhatsApp

Kontakt na oddělení:
DS1 – 318 679 401
DS2 – 318 679 402
DS3 – 318 679 403
DZR1 – 318 679 441
DZR2 – 318 679 445

Oznámení o zřízení krizového štábu

Dne 10. 3. 2020 byl jmenován krizový štáb pro případ vzniku karantény zařízení a jiných krizových situací.

Ing. Luboš Halenkovský
ředitel Centra Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatele sociálních služeb

Zákaz návštěv

Z důvodu nepříznivé epidemiologické situace
platí v Centrum Rožmitál pod Třemšínem
od dnešního dne až do odvolání

ZÁKAZ NÁVŠTĚV

Děkujeme za pochopení.

Dne 3. 3. 2020 Rožmitál pod Třemšínem

Podmínky návštěv v Centru Rožmitál pod Třemšínem platné od 7. 7. 2020

Dovolujeme si Vám oznámit, že z důvodu nařízení vlády ze dne 29. 6. 2020, se mění podmínky návštěv v Centru Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatel sociálních služeb, a to s účinností ode dne 7. 7. 2020.

Důvodem nastavení těchto podmínek je prevence a možnost kontroly případného šíření nákazy Covid – 19. Tyto podmínky nebudou nastaveny na stálo a včas budete informování o obnovení běžného způsobu návštěv.

Všechny návštěvy musí být předem ohlášeny na konkrétní čas a datum.

Pro rezervaci návštěv se obracejte ve všední dny od 7:00 hodin do 15:00 hodin telefonicky na sociální úsek: +420 774 499 027, +420 774 810 236, +420 778 098 381

Přednostně je pro všechny návštěvy za předpokladu příznivého počasí doporučeno setkání ve venkovních prostorech.

Návštěvy jsou možné v určených dnech, a to:

ÚTERÝ 9.00 – 11.00 hodin 14.00 – 16.00 hodin
ČTVRTEK 9.00 – 11.00 hodin 14.00 – 16.00 hodin
SOBOTA 13.00 – 16.00 hodin

Každou hodinu budou zaevidovány návštěvy pro maximálně 10 uživatelů. Pro každou návštěvu je vyhrazena maximálně 1 hodina. Každého uživatele mohou navštívit maximálně 2 osoby.

U imobilních uživatelů jsou možné návštěvy na pokoji za předpokladu, že se návštěvy mohou zúčastnit maximálně 2 osoby.

Každá navštěvující osoba je dotazována na symptomy koronavirové nákazy, pravdivost informací stvrdí svým podpisem.

Navštěvující osobě musí být změřena teplota. Pokud má navštěvující osoba teplotu nad 37,0 °C nebo pozitivní příznak nemoci, je návštěva zakázána.

Návštěva bude po celou dobu používat roušku, jednorázové rukavice a návleky.

Po každé návštěvě, případně i v jejím průběhu, je nutné větrání dané místnosti či pokoje.

PŘÍLOHA:
Mimořádné opatření vlády ze dne 29. 6. 2020

Akce v březnu

V měsíci březnu jsme žádné hromadné akce nepořádali. Snažili jsme se, aby klienti zůstávali na odděleních, která jsou jejich domovem a nepromíchávali se s ostatními. Aktivizace probíhaly pouze v rámci oddělení, ať to bylo šití a stříhání roušek, soutěže, trénování paměti a podobně.

V polovině měsíce jsme přistoupili k tomu, že jsme zrušili i tyto hromadné aktivizace a snažili jsme se ponechat klienty na pokojích, aby nedocházelo k jejich setkávání a shromažďování. Od této doby probíhají pouze individuální aktivizace.

Akce jsme zatím neplánovali ani na měsíc duben a uvidíme, jaká bude situace v květnu.

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 16. března 2020 č. 239Odhlásit se

o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a e) krizového zákona.

Vláda

I. nařizuje

  1. osobám, kterým jsou poskytovány sociální služby poskytovateli sociálních služeb, kterým byla udělena registrace k poskytování sociální služby podle § 48, 49 nebo 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, (domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem), zákaz vycházet mimo objekt či areál zařízení, ve kterém je poskytována uvedená sociální služba, a to po dobu trvání nouzového stavu,
  2. poskytovatelům sociálních služeb poskytujícím sociální služby uvedené v bodu I/1 tohoto usnesení seznámit s opatřením stanoveným v bodu I.1 tohoto usnesení všechny osoby, kterým je uložen zákaz podle bodu I/1 tohoto usnesení, případně jejich ustanovené opatrovníky,
  3. poskytovatelům sociálních služeb, kterým byla udělena registrace k poskytování sociální služby v rozsahu druhu sociální služby podle § 45, § 47, § 62, § 65, § 66 a § 67 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (centra denních služeb, týdenní stacionáře, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, sociálně terapeutické dílny), od 18. března 2020 po dobu trvání nouzového stavu pozastavit činnost těchto služeb,
  4. poskytovatelům sociálních služeb přerušit poskytování sociálních služeb na základě uzavřené smlouvy s uživatelem dle § 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a zároveň přerušit poskytování služby v režimu individuálního plánování, a to po dobu trvání nouzového stavu. Poskytovatel prokazatelně informuje uživatele o této změně,
  5. poskytovatelům sociálních služeb poskytnout služby v nezbytné míře s cílem zajištění ochrany života a zdraví osob. Při poskytování lze využít zaměstnance sociálních služeb, kterým na základě usnesení byla přerušena činnost, případně využít studenty na základě usnesení vlády ČR dne 13. března 2020 č. 207,
  6. hejtmanům krajů a primátorovi hl. m. Prahy
    a) zajistit poskytnutí jiné vhodné sociální služby, popřípadě poskytování jiné formy péče v nezbytně nutné míře, a to pouze v případech bezprostředního ohrožení života a zdraví uživatelů sociální služby podle bodu I/3 tohoto usnesení, a to ve spolupráci s obcemi, ve kterých mají tito uživatelé skutečný pobyt,
    b) informovat Ministerstvo práce a sociálních věcí o realizaci opatření podle bodu I/6a tohoto usnesení;

II. ukládá

ministryni práce a sociálních věcí informovat poskytovatele sociálních služeb o opatřeních stanovených v bodech I/1, I/3, I/4, I/5 a I/ 6 tohoto usnesení, metodicky je vést při jejich provádění a metodicky řídit poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu.

Provedou:
ministryně práce a sociálních věcí,
hejtmani krajů a primátor hlavního města Prahy,
starostové dotčených obcí,
dotčení poskytovatelé a zřizovatelé sociálních služeb

 

Ing. Andrej Babiš, v. r.
předseda vlády

Masopust se vydařil

Na únor byla naplánována jedna velká akce a to MASOPUSTNÍ zábava. Ta se uskutečnila v úterý 25. února na naší jídelně.

Terapeutky si obstaraly masky, tentokrát jsme je měly vypůjčené z Bohutína a byly opravdu vydařené.

Ráno po snídani se děvčata ustrojila a navštívila imobilní klienty několika oddělení, kteří se bohužel nemohou přijít podívat na zábavu na jídelnu.

Poté přišel nápad navštívit rožmitálskou mateřskou školku, jak jsme to již udělaly u příležitosti ČARODĚJNIC. Paní ředitelka souhlasila a umožnila nám navštívit děti, které shodou okolností měly ve většině tříd karneval a tak se nám masky prolínaly a setkání bylo moc hezké. Děti zazpívaly písničky nebo si s našimi maskami zatančily taneček.

Po obědě, ve čtrnáct hodin potom začala MASOPUSTNÍ zábava na naší jídelně. K tanci i poslechu hrál pan Šimůnek. V repertoáru měl jak lidové písničky, tak i ty trochu modernější, které zpíval za doprovodu akordeonu.

Jídelna byla hezky vyzdobená, masky tančily, co jim síly stačily a klienti se výborně bavili.

A co by to bylo za masopust, kdyby chybělo pohoštění? Tentokrát si účastníci pochutnávali na výborných koblihách, které zapíjeli kávičkou.
Zábava se vydařila a všichni odcházeli unavení, ale spokojení.

V únoru se konaly rovněž další běžné aktivity jako soutěže, cvičení, videokavárny, cestovatelské kluby, keramický kroužek i rozmanité aktivizace na odděleních. Rukodělné činnosti jsou zaměřené hlavně na téma blížících se velikonoc a přicházející jaro.

Centrum
Rožmitál pod Třemšínem,

poskytovatel sociálních služeb

Na Spravedlnosti 589,
262 42 Rožmitál pod Třemšínem

Telefon: 318 679 411 - ústředna
Fax: 318 679 440 (420)
E-mail: info@centrumrozmital.czCENTRUM ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM, poskytovatel sociálních služeb - idatabaze.czDomovy důchodců (senior centrum, centra) - idatabaze.cz