Spolupracujeme
projekt
Archív

Masopust se vydařil

Na únor byla naplánována jedna velká akce a to MASOPUSTNÍ zábava. Ta se uskutečnila v úterý 25. února na naší jídelně.

Terapeutky si obstaraly masky, tentokrát jsme je měly vypůjčené z Bohutína a byly opravdu vydařené.

Ráno po snídani se děvčata ustrojila a navštívila imobilní klienty několika oddělení, kteří se bohužel nemohou přijít podívat na zábavu na jídelnu.

Poté přišel nápad navštívit rožmitálskou mateřskou školku, jak jsme to již udělaly u příležitosti ČARODĚJNIC. Paní ředitelka souhlasila a umožnila nám navštívit děti, které shodou okolností měly ve většině tříd karneval a tak se nám masky prolínaly a setkání bylo moc hezké. Děti zazpívaly písničky nebo si s našimi maskami zatančily taneček.

Po obědě, ve čtrnáct hodin potom začala MASOPUSTNÍ zábava na naší jídelně. K tanci i poslechu hrál pan Šimůnek. V repertoáru měl jak lidové písničky, tak i ty trochu modernější, které zpíval za doprovodu akordeonu.

Jídelna byla hezky vyzdobená, masky tančily, co jim síly stačily a klienti se výborně bavili.

A co by to bylo za masopust, kdyby chybělo pohoštění? Tentokrát si účastníci pochutnávali na výborných koblihách, které zapíjeli kávičkou.
Zábava se vydařila a všichni odcházeli unavení, ale spokojení.

V únoru se konaly rovněž další běžné aktivity jako soutěže, cvičení, videokavárny, cestovatelské kluby, keramický kroužek i rozmanité aktivizace na odděleních. Rukodělné činnosti jsou zaměřené hlavně na téma blížících se velikonoc a přicházející jaro.

Centrum
Rožmitál pod Třemšínem,

poskytovatel sociálních služeb

Na Spravedlnosti 589,
262 42 Rožmitál pod Třemšínem

Telefon: 318 679 411 - ústředna
Fax: 318 679 440 (420)
E-mail: info@centrumrozmital.czCENTRUM ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM, poskytovatel sociálních služeb - idatabaze.czDomovy důchodců (senior centrum, centra) - idatabaze.cz