Spolupracujeme
projekt
Archív

Výlety v srpnu

I druhý prázdninový měsíc si klienti v našem Centru užívali aktivně.

Hned 6. srpna se skupinka našich klientů vypravila na návštěvu Zoologické zahrady Ohrada nedaleko Hluboké nad Vltavou. Počasí bylo příznivé a výlet se sice s menšími komplikacemi vydařil a klienti se vrátili spokojení.

Na 15. srpna bylo naplánované další z letošních grilování. I když počasí bylo jako na vážkách, klienti se nakonec sešli na zahradě u krbu. K dobré náladě přispěli naši muzikanti pan Voříšek spolu s panem Zlatohlávkem a samozřejmě i dobré špekáčky s chlazeným pivkem. Počasí vydrželo a všichni odcházeli s dobrou náladou.

V pátek 23. srpna se jelo na prohlídku lesního divadla do Podlesí. Tento výlet si naplánovali klienti, kteří chodí do „klubu“ a o divadle a hrách tam hraných si vyprávěli a četli. Návštěvu tohoto divadla si spojili s piknikem v lese, kdy si pochutnávali na vlastnoručně pečeném koláči a kávičce. Poděkování patří touto cestou paní starostce a zaměstnancům obce Podlesí, kteří nám umožnili dojet s našimi klienty až do blízkosti divadla, neboť delší cesta by pro ně byla namáhavá, ne-li nemožná.

Posledním výletem naplánovaným na měsíc srpen byl výlet do Šťáhlav, do loveckého zámku Kozel. Klienti se prošli krásným udržovaným parkem, poseděli v zámecké kavárně u dobré kávy a na závěr absolvovali prohlídku zámku. Také tento výlet se všem účastníkům moc líbil a užili si jej.

I v srpnu jsme měli pro klienty připraveny pravidelné akce, jako soutěže, cvičení, hudební a keramický kroužek, muzikoterapie s paní Štěpánovou. Mezi klienty zavítali psí kamarádi ze sdružení PESSOS, konaly se mše s páterem Misařem i prodeje textilu a drogerie. Nechybělo ani tradiční posezení se srpnovými oslavenci.

Aktuality
Centrum
Rožmitál pod Třemšínem,

poskytovatel sociálních služeb

Na Spravedlnosti 589,
262 42 Rožmitál pod Třemšínem

Telefon: 318 679 411 - ústředna
Fax: 318 679 440 (420)
E-mail: info@centrumrozmital.cz
Plán akcí na září 2019CENTRUM ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM, poskytovatel sociálních služeb - idatabaze.czDomovy důchodců (senior centrum, centra) - idatabaze.cz