Spolupracujeme
projekt
Archív

Červen v kostce

Ve středu, 5. června se uskutečnilo slavnostní otevření naší multisenzorické zahrady. Slavnostního dne se zúčastnila radní pro sociální oblast Mgr. Aneta Heřmanová, DiS., zástupce firmy, která zahradu budovala Ing. Hájek a další hosté.

V sobotu 8. června jsme v našem Centru uspořádali již tradiční „Zahradní slavnost“, která se konala již pošesté. Vynechali jsme pouze rok 2018, kdy byla naše zahrada zastavěná lešením a plná stavebního materiálu. Kromě prvního ročníku, kdy pršelo téměř po celý den, nám počasí vždy přálo. Ten první ročník měl pravděpodobně prověřit naše odhodlání, pustit se do pořádání dalších ročníků.
Ten letošní se opravdu vydařil a vše dopadlo, jak mělo. Na pódiu, které nám každoročně zapůjčuje město Rožmitál, se střídali vystupující a návštěvníci si užívali nejen bohatý program, ale i příjemný den. Když jsme u účinkujících, tak program byl i letos bohatý a plný hvězd.

Prvním vystupujícím byl pan Šimon Pečenka s pásmem filmových melodií. Hned po něm následovali naši VIP hosté. Letošním překvapením byli Pepa Vágner, Linda Finková a trojici uzavíral Honza Kopečný, známý z pořadu „Tvoje tvář má známý hlas“ a z celé řady muzikálů.

Po známých umělcích přišly na řadu „Bělčické mažoretky“, které vystoupily hned v několika tanečních uskupeních a jejich úsilí se setkalo s upřímným ohlasem diváků. Po mažoretkách jsme přivítali na pódiu „Třemšínská kvítka“, která jsou již tradičním bodem našeho programu a vždy přijdou s celou řadou krásných písniček. Také jejich vystoupení mělo úspěch. Předposledním bodem programu byla oblíbená příbramská skupina Ginevra, jež byla již pošesté pomyslným zlatým hřebem naší slavnosti. Jejich středověké melodické písně by jistě roztančili i některé z našich klientů. Slavnost zakončil celou plejádou známých hitů zpívaných za doprovodu kytary pan Pavel Justich.

Celou slavnost doplňovala ještě celá řada doprovodných akcí, jako soutěže pro děti, výše zmiňovaný skákací hrad, malování na obličej, projížďka na koních, ukázka zásahové techniky hasičů, či přítomnost plošiny, díky které mohli účastníci nejen na naše Centrum, ale i na město Rožmitál shlížet z ptačí perspektivy. Nechyběla ani bohatá tombola, prodej výborného občerstvení, které zajistili zaměstnanci kuchyně a na prodeji se podíleli zaměstnanci recepce, údržby, či ekonomického úseku. Rovněž nechyběl ani prodej výrobků našich klientů, které vzniká v rámci aktivizací a pečiva, na kterém se rovněž podíleli naše pracovnice.

Poděkovat bych chtěla touto cestou všem sponzorům, kteří svými dary přispěli k přípravě výborného občerstvení, či bohaté tomboly. Další poděkování patří Místní akční skupině POSBRDSKO za zapůjčení skákacího hradu pro děti a samozřejmě všem zaměstnancům a vystupujícím, kteří se na zdárném průběhu akci podíleli a přispěli k jejímu zdárnému průběhu. Poslední poděkování patří návštěvníkům, kteří si udělali čas a přišli nás do Centra podpořit a zároveň se i příjemně pobavit.

10. června přišli našim klientům zazpívat členové pěveckého sboru, který funguje při Základní umělecké škole J. J. Ryby. Tento sbor vede pan učitel Lukáš Marek. Děti zazpívaly písničky, které proložily hrou na klavír. Vystoupení se klientům líbilo a snahu dětí odměnili zaslouženým potleskem.

Ve středu 12. června se zástupci z řad našich klientů vypravili na akci s názvem „Tuzemský um“, kterou pořádá Domov seniorů Háje. Soutěžící prověřili své dovednosti v několika disciplínách, například stříleli z luku, hráli kuželky, házeli koulí a do košíku, hráli tzv. bolla a rovněž si prověřili své znalosti v disciplíně s názvem „myslivna“. Soutěže i celý den v Praze se vydařil a všichni se vrátili plni dojmů.

Na 20. června jsme pro naše klienty naplánovali první letošní grilování. I když počasí vypadalo všelijak, rozhodli jsme se, že se sejdeme u krbu a nelitovali jsme toho. Nakonec bylo pod stromy příjemně, k čemuž nemalou měrou přispěla hudba, kterou zajišťovalo naše duo pan Zrno a pan Zlatohlávek. K dobré náladě napomohly i výborné vuřty a vychlazené pivo. Při hezkých písničkách a přátelském posezení jsme prožili příjemné odpoledne.

Původně plánovaný výlet do zámecké obory do Blatné byl z důvodu tropického počasí přesunut na jiný, příhodnější čas.

I v červnu probíhaly pravidelné akce jako aktivizace na odděleních, soutěže, cvičení, muzikoterapie, keramika, videokavárna a podobně.

Aktuality
Centrum
Rožmitál pod Třemšínem,

poskytovatel sociálních služeb

Na Spravedlnosti 589,
262 42 Rožmitál pod Třemšínem

Telefon: 318 679 411 - ústředna
Fax: 318 679 440 (420)
E-mail: info@centrumrozmital.cz
Plán akcí na září 2019CENTRUM ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM, poskytovatel sociálních služeb - idatabaze.czDomovy důchodců (senior centrum, centra) - idatabaze.cz