Spolupracujeme
projekt
Archív

Květen u nás

7. května přišli mezi naše klienty opět žáci ze ZUŠ J. J. Ryby a představili, jaké pokroky udělali od posledního vystoupení, které se uskutečnilo v předvánočním čase. Děti vystoupily s hrou na jednotlivé nástroje jako klavír, akordeon, kytaru a podobně. Nechyběly však ani malé hudební skupinky a samozřejmě flétnový soubor pod vedením pana učitele Tesky a soubor dechových nástrojů pod vedením pana učitele Krále. Děti byly za svou snahu odměněny sladkostí a samozřejmě nechyběl ani upřímný potlesk našich klientů.

10. května vystoupili v našem Centru se svým programem tematicky laděným jako přání k nadcházejícímu „Dni matek“ členové souboru „Přátelství“ z Příbrami. Tento soubor dle slov jeho vedoucího pana Kubína oslavil již 10. výročí svého fungování. Hodinový program složený ze známých i méně známých písniček se klientům moc líbil. Je moc hezké, pokud senioři dokáží trávit svůj čas aktivně a s chutí dělají něco pro ostatní. Vždyť nástupem do důchodu život nekončí, teprve s jeho příchodem se mohou senioři naplno věnovat tomu, co nestíhali, pokud chodili do zaměstnání. Jak jsme se dozvěděli, repertoár souboru „Přátelství“ je velice rozmanitý, takže jsme tyto aktivní seniory v našem Centru neviděli a hlavně neslyšeli naposledy.

21. května se v rámci „hudebního klubu“ konalo další z oblíbených „posezení s harmonikou“. Opět přišel pan Voříšek a zpříjemnil dopoledne našim klientům, kteří za jeho doprovodu zpívali jednu písničku za druhou a prožili zábavné dopoledne.

23. května se naši klienti spolu s doprovodem vydali na „Zámeckou slavnost“, kterou pořádal Domov seniorů Vojkov. I přes chladnější počasí se setkání seniorů z několika domovů vydařilo a klienti přijeli domů plni dojmů a zážitků.

Poslední větší akcí pro naše klienty byla účast na „Sportovních hrách v Domově seniorů ve Zdicích“, které se konaly 30. května. Počasí se konečně umoudřilo a tak si sportovně zaměřený den všichni báječně užili. Ve Zdicích je čekalo i velké překvapení, fandit jim přišli známí sportovci, bývalá biatlonistka Kateřina Koukalová a badmintonista Petr Koukal, v současné době šťastní manželé. Den se vydařil, byla navázána nová přátelství, a pro účastníky to byl den plný zážitků.

I v květnu probíhaly pravidelné akce, soutěže, cvičení, muzikoterapie, canisterapie, klienti se setkávali v hudebním klubu, v cestovatelském klubu, tvořili výrobky v keramickém kroužku a konaly se i běžné aktivizační činnosti na jednotlivých odděleních. Probíhal prodej textilu, drogerie, své služby nabízely kadeřnice ze Sedlčan i paní Straková a konaly se i pravidelné středeční bohoslužby s páterem Misařem.

Centrum
Rožmitál pod Třemšínem,

poskytovatel sociálních služeb

Na Spravedlnosti 589,
262 42 Rožmitál pod Třemšínem

Telefon: 318 679 411 - ústředna
Fax: 318 679 440 (420)
E-mail: info@centrumrozmital.cz
Plán akcí na září 2020
akce na měsíc září 2020
Terapeutické jezírkoCENTRUM ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM, poskytovatel sociálních služeb - idatabaze.czDomovy důchodců (senior centrum, centra) - idatabaze.cz