Spolupracujeme
projekt
Archív

Duben ve znamení hudby

3. dubna se na jídelně konalo vystoupení pana Vladimíra Pecháčka, člena skupiny Šlapeto. Staropražské písničky, písně Karla Hašlera a další známé melodie zpívané za doprovodu kytary se všem přítomným návštěvníkům moc líbily a vystupující byl za své vystoupení odměněn upřímným potleskem. Není třeba připomínat, že ty nejznámější melodie si spolu s panem Pecháčkem notovala celá jídelna.

10. dubna se zástupci našeho Centra vypravili na Velikonoční výstavu, která se tradičně konala v prostorách Krajského úřadu Středočeského kraje. Vystavujících se tam sešla celá řada a bylo tedy z čeho vybírat i velká možnost inspirovat se.

Velikonoční jarmark se konal i v Rožmitále pod Třemšínem. Probíhal tak jako každý rok v prostorách muzea a i zde se Centrum prezentovalo výrobky svých klientů.

18. dubna se na jídelně sešli klienti při vystoupení pana Petra Kubce s partnerkou. Pořad se nesl v duchu Velikonoc. Diváci se dozvěděli zajímavé informace o velikonočních zvycích a tradicích, poslechli si písničky s jarní tématikou a seznámili se i se známými i méně známými velikonočními koledami. Vystoupení se všem moc líbilo.

25. dubna se přihlášení klienti vydali na setkání na hrad Točník, které tam každoročně pořádá Domov seniorů Zátor. Setkání si všichni moc užili a vrátili se plni dojmů a zážitků.


:: více videí ::

30. dubna přiletěly do našeho Centra čarodějnice, které navštívily jak klienty na pokojích, tak i klienty na jídelně, kde probíhal tradiční čarodějnický rej. Jako neplánované překvapení naše čarodějnice zaletěly i mezi děti do školky. Pro děti to bylo velké překvapení. Některé zazpívaly čarodějnicím písničku, někdo dokázal přednést i básničku a jedna třída dokonce zatančila super taneček. Jako odměnu si zasloužily děti sladkou odměnu. Odpoledne během čarodějnické zábavy se povedlo se dokonce setkání čarodějnic několika generací, k našemu úžasu se akce zúčastnily i aktivní klientky z jednoho oddělení. K dobré náladě velkou měrou přispěla hudba paní Vávrové s partnerkou z agentury Vivasong Víti Vávry a samozřejmě i dobré občerstvení z naší kuchyně a chlazené pivo. Prostě den se vydařil ke spokojenosti všech.

I v dubnu probíhaly pravidelné naplánované akce jako soutěže, muzikoterapie, canisterapie, hudební i cestovatelský klub, taneční terapie, cvičení a klienti se scházeli i v keramickém kroužku. Rovněž si klienti mohli nakoupit textil, drogerii a další zboží. Své služby poskytovala paní kadeřnice, učnice ze SOU ze Sedlčan a rovněž byla poskytována pedikúra a masáže.

Aktuality
Centrum
Rožmitál pod Třemšínem,

poskytovatel sociálních služeb

Na Spravedlnosti 589,
262 42 Rožmitál pod Třemšínem

Telefon: 318 679 411 - ústředna
Fax: 318 679 440 (420)
E-mail: info@centrumrozmital.cz
Plán akcí na červenec 2019CENTRUM ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM, poskytovatel sociálních služeb - idatabaze.czDomovy důchodců (senior centrum, centra) - idatabaze.cz