Spolupracujeme
projekt
Archív

Prosinec plný akcí

1. prosince se naše terapeutky vypravily na „vánoční jarmark“ který se konal v prostorách rožmitálského společenského centra a „Podbrdského muzea“. Naše Centrum se tam prezentovalo prostřednictvím výrobků našich klientů a to převážně s vánoční tématikou.

4. prosince se zástupci z řad klientů za doprovodu terapeutky Dušany vydali na „Čertovské hrátky“, které již podruhé pořádal Domov seniorů Sedlčany. Zábava, prostředí a hlavně soutěže se nesly v čertovském a pekelném duchu. Setkání se vydařilo, všichni přijeli spokojení a plní zážitků.

5. prosince jsme tak, jako každý rok připravili pro naše obyvatele mikulášskou nadílku a odpoledne se konala „Mikulášská veselice“. K dobré náladě velkou měrou přispěla hudba, pan Velíšek s kolegou a samozřejmě i výborný svařák a občerstvení z naší kuchyně. Všichni, kteří přišli, určitě nelitovali, a dobře se bavili.

7. prosince jsme uspořádali již jednou odložený koncert „Třemšínských kvítek“, spojený se svěcením adventních věnců na jednotlivá oddělení, které přišel posvětit pan farář Misař. Vystoupení známé skupiny se klientům moc líbilo.

11. prosince přijely se svým programem děti ze Základní školy z Tochovic. Sehrály našim klientům pohádku a zazpívaly vánoční písničky. Rovněž přivezly našim klientům i malé, ale milé dárečky. Vystoupení se vydařilo a všichni odcházeli spokojeni.

Po vystoupení dětí čekalo na přítomné klienty překvapení v podobě „vánočního vystoupení našich seniorů“, které by se dalo nazvat – „senioři seniorům“. Skupinka našich aktivních klientů si pro své spoluobčany připravila vystoupení s tématikou vánoc. Jejich vystoupení se vydařilo a bylo přijato s nadšením a odměněno velkým potleskem.

13. prosince navštívily naše klienty děti ze Základní školy Višňová. Rovněž předvedly klientům své nacvičené vystoupení a zazpívaly si s klienty známé koledy a vánoční melodie.

17. prosince se uskutečnilo plánované „vánoční vystoupení“ pana Šimona Pečenky, které bylo spojeno s velkým překvapením. O vystoupení pana Pečenky i překvapení v podobě jeho hosta, pana Jiřího Krampola se totiž zasloužila „Ježíškova vnoučata“. Toto vystoupení totiž bylo dárkem pro jednu z našich klientek, paní Hanu, která miluje hudbu a písničky. Účastní se každého vystoupení, které v domově pořádáme a zná celou škálu písniček i filmových melodií. Vystoupení se všem moc líbilo, překvapení v podobě pana Krampola bylo veliké a jeho vyprávění a zážitky si všichni moc užili. Velké díky od paní Hany i od ostatních klientů patří „Ježíškovým vnoučatům – pracovník jedné reklamní firmy z Prahy“, kteří udělali radost spoustě lidí.

18. prosince přišly představit své pokroky v hudební oblasti děti ze Základní umělecké školy z Rožmitálu. Hráli jak sóloví vystupující, malá uskupení, tak i flétnový či dechový soubor. Při hraní známých koled a dalších melodií mladí muzikanti dokonce rozezpívali i velkou část přihlížejících klientů. Vystoupení se všem líbilo a malí muzikanti byli odměněni vřelým potleskem.

21. prosince se pro ženskou část osazenstva domova konalo další překvapení. Přijela 3 děvčata – dobrovolnice – kadeřnice, které se rozhodly udělat našim klientkám radost a poskytly jim kadeřnické služby. Tyto mladé dámy přivezly s sebou domácí cukroví, pustily v kadeřnickém salónu příjemnou hudbu a vytvořily pro naše klientky příjemné prostředí, kde je bezúplatně hýčkaly. Všem, které jejich služby využily, to po zásahu kadeřnic moc a moc slušelo a odcházely jak z nového světa.

V ten samý den k nám zavítala ještě jedna skupinka. Jednalo se o mladé lidi z okolí našeho bývalého dobrovolníka Tomáše, který docházel před nástupem na školu aktivizovat klienty na pavilonu. I tito dobrovolníci přinesli domácí vánoční cukroví, přišli s kytarami a hlavně s sebou přinesli vzrušení a dobrou náladu. S těmi, kteří neváhali a přišli, si zanotovali nejen koledy, ale i další známé melodie. Na oddělení panovala výborná nálada a všichni doufáme, že jejich návštěva nebyla poslední.

24. prosince zástupci managementu Centra, tak, jako v minulých letech, navštívili klienty Centra na jednotlivých odděleních, popřáli jim hezké a klidné svátky a dobrou chuť ke štědrovečerní večeři. Klienti měli nejen klasiku, kapra a bramborový salát, ale mohli si zvolit i obalované filé, přírodní filé s kaší, ti, kteří jsou na dietě, a nechyběl ani kuřecí řízek pro ty, kteří nemají rádi ryby. Všichni si pochutnali a prožili klidné a pohodové vánoce.

28. prosince se uskutečnila poslední velká akce, a to „Silvestrovská veselice“. O hudební doprovod se postarali pan Zrno a pan Zlatohlávek. Občerstvení zajistila tak jako vždy naše kuchyně a samozřejmostí byl i přípitek bublinkami. Mezi všemi zúčastněnými panovala dobrá nálada a se starým rokem jsme se v příjemném a domáckém prostředí rozloučili se ctí.

I v prosinci probíhaly pravidelné akce jako soutěže, cvičení, hudební a taneční terapie a samozřejmě aktivizace nesoucí se ve vánočním duchu.

Centrum
Rožmitál pod Třemšínem,

poskytovatel sociálních služeb

Na Spravedlnosti 589,
262 42 Rožmitál pod Třemšínem

Telefon: 318 679 411 - ústředna
Fax: 318 679 440 (420)
E-mail: info@centrumrozmital.czCENTRUM ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM, poskytovatel sociálních služeb - idatabaze.czDomovy důchodců (senior centrum, centra) - idatabaze.cz