Spolupracujeme
projekt
Archív

Horký srpen přinesl celou řadu akcí

I přesto, že v srpnu panovalo nejen u nás, ale v celých Čechách tropické počasí jsme pro naše klienty připravili celou řadu akcí. Ne všechny však bylo možné uskutečnit.

V polovině srpna se naši obyvatelé vypravili do Březnice, kde navštívili zahrady a okolí březnického zámku, přivoněli k bylinkám v bylinkové zahrádce a výlet zakončili posezením v zámecké cukrárně.

16. srpna se uskutečnilo třetí letošní grilování, a protože počasí nám opět přálo, sešli se klienti pod stromy na zahradě. K dobré náladě tentokrát přispěli svými písničkami hudebníci pan Zrno a pan Zlatohlávek. Klienti si pochutnali na výborných špekáčcích, které zapíjeli chladivým pivem.

Výlet do ZOO Plzeň, který byl naplánován na 22. srpna, jsme museli z důvodu horka, které nedělá dobře ani našim seniorům ani zvířatům, přesunout na září, kdy bude počasí, doufejme příhodnější.

27. srpna přijela našim klientům zazpívat paní Jana Koutová s Jaroslavem Benešem se svým programem „Na semaforu zelená“. Klienti si při písničkách, které zněly dříve často v divadle Semafor, dobře bavili a ty hodně známé si i s chutí zazpívali.

Ve středu 29. srpna se uskutečnilo slavnostní zakončení rozsáhlé rekonstrukce našeho Centra, která probíhala od února letošního roku a v srpnu byla dokončena. Naše Centrum se po letech čekání konečně obléklo do nového, došlo k výměně starých oken, zateplení všech budov, byly opraveny rovněž balkóny, vyměněno zábradlí. Novým prvkem je rozlehlá terasa na hlavní budově nad vchodem, která zároveň slouží jako přístřeší pro naše klienty při nastupování a vystupování do sanitek. Hlavním investorem rekonstrukce bylo MPSV a Středočeský kraj. Slavnostní akce se zúčastnili zástupci Středočeského kraje, jako jednoho z investorů rekonstrukce, dále představitelé firmy VILLA HOMES, která celou rekonstrukci prováděla, hosté ze spřátelených domovů seniorů i zástupci města Rožmitál. Všem se Centrum v novém kabátě moc zamlouvalo.

V srpnu probíhaly samozřejmě i pravidelné soutěže, cvičení, taneční terapie, aktivizace na jednotlivých odděleních. Klienti se scházeli při muzikoterapii s paní Štěpánovou, konaly se prodeje textilu a drogerie. Rovněž se klienti scházeli ve „videokavárně“, v cestovatelském i kulturním klubu.

Aktuality
Centrum
Rožmitál pod Třemšínem,

poskytovatel sociálních služeb

Na Spravedlnosti 589,
262 42 Rožmitál pod Třemšínem

Telefon: 318 679 411 - ústředna
Fax: 318 679 440 (420)
E-mail: info@centrumrozmital.cz
Plán akcí na únor 2019CENTRUM ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM, poskytovatel sociálních služeb - idatabaze.czDomovy důchodců (senior centrum, centra) - idatabaze.cz