Spolupracujeme
projekt
Archív

Duben v kostce

Na začátku dubna jsme slavili s našimi klienty Velikonoce.

4. dubna přijel potěšit naše klienty pan Šedivý, který zazpíval Hašlerovy písničky, a klientům se jeho vystoupení moc líbilo.

26. dubna zavítal mezi naše klienty pan Černohouz s panem Šolcem. Program „Ta naše písnička česká“, ve kterém zazněly známé písničky Karla Hašlera, Františka Kmocha, Fanoše Mikuleckého, Václava Bláhy, staropražské i lidové písně ze všech koutů naší vlasti klienty nadchl, a známé písničky zpívala celá jídelna.

30. dubna jsme se sešli při již tradičním setkání u příležitosti „pálení čarodějnic“. Ty přiletěly do našeho domova v hojném počtu. K dobré náladě hrálo známé duo pan Zrno a pan Zlatohlávek. Na akci nechybělo ani výborné občerstvení v podobě chlebíčku, poháru a nechybělo ani pivo.

I v měsíci dubnu se klienti setkávali při pravidelných akcích, jako jsou soutěže, cvičení na jídelně, taneční terapie, muzikoterapie a paní Štěpánovou a podobně. Navštívit je rovněž přijeli psí kamarádi ze sdružení PESSOS.

Své služby poskytovala klientům kadeřnice paní Straková i žákyně ze SOU ze Sedlčan.

Nechyběl ani pravidelný prodej drogistického a dárkového zboží paní Pazderníkové a rovněž si klienti zvykají na opětovný prodej textilu, tentokrát s paní Danielovou z Březnice.

Klienti se pravidelně scházeli i při promítání filmů v rámci VIDEOKAVÁRNY.

Nechyběly ani pravidelné aktivizace na jednotlivých odděleních.

Centrum
Rožmitál pod Třemšínem,

poskytovatel sociálních služeb

Na Spravedlnosti 589,
262 42 Rožmitál pod Třemšínem

Telefon: 318 679 411 - ústředna
Fax: 318 679 440 (420)
E-mail: info@centrumrozmital.cz
Plán akcí na leden 2019CENTRUM ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM, poskytovatel sociálních služeb - idatabaze.czDomovy důchodců (senior centrum, centra) - idatabaze.cz